Koulutustukea tarjolla työikäisten liikuttajille!

16.10.2018

Hae KKI-koulutustukea yhteisösi liikuntatoiminnan kehittämiseen!

 

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin. KKI-koulutustuki on suuruudeltaan 50–80 prosenttia koulutuksen hinnasta.

KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakulomake ja hakuohjeet löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta www.kkiohjelma.fi.

KKI-KOULUTUSTUEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT

• Koulutustukea voivat hakea (vertais)ohjaajalleen/liikuntaneuvojalleen/ -vastaavalleen kaikki rekisteröidyt yhteisöt, myös yritykset ja kunnat.
Koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa.
• Samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa.
• Samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle.
• Koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Tuen hakeminen
KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakemus liitteineen (koulutusesite) tulee lähettää viimeistään kuukautta (1 kk) ennen koulutusta. Koulutustukea ei voi hakea takautuvasti.

Myönnetty tuki maksetaan vaadittuja tositteita (maksatushakemuslomake, kopio osallistumistodistuksesta sekä kopio maksukuitista allekirjoitettuna) vastaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua koulutuksesta.