Luonnosta suuntaa elämään!

11.9.2018

Lintulammen Asukasyhdistyksen Kehittävä - Kuntouttava -hankkeessa haetaan hyvinvointia luonnossa liikkumalla. KKI-ohjelman tukema kehittämishanke tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille voimaannuttavia elämyksiä.

Lintulammen asukastuvalla istuu Kari Heljasvaara. Hän on monipuolinen liikunnan osaaja ja on nyt aloittamassa mielenkiintoista Kunnossa Kaiken Ikää -kehittämishanketta. Kehittävä – Kuntouttava -hankkeen ensimmäinen ryhmä on aloittanut toimintansa 10. syyskuuta.


Asukasyhdistys pitää majaansa Oulun Höyhtyän kaupunginosassa. Asukastuvalla on perinteitä jo vuodesta 1997 ja koko toiminnan ajan perusajatuksena on ollut alueen asukkaiden auttaminen sekä erilaiset työllistämistoimenpiteet. Asukastuvasta on muotoutunut kulmakunnan olohuone ja erilaisia tapahtumia ja tempauksia järjestetään ympäri vuoden.

Kari tempautui mukaan Lintulammen asukastuvan toimintaan jo edellisessä Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman tukemassa LIIHY-hankkeessa. Siinä asukastuvalla järjestettiin liikunta- ja ravintoneuvontaa. Mukaan Kari lähti sanojensa mukaan sattumalta, kun hän oli harjoittelemassa Raksilassa ja ”erehtyi” aukaisemaan suunsa niin, että siltä istumalta Kari houkuteltiin idea-asteella olevan hankkeen puuhamieheksi.

Myös Oulun kaupunki on aktiivisesti tukenut alueellista toimintaa ja Lintulammella on hyvinvointitoimintoja ollut edistämässä liikuntaneuvoja- sekä liikunnan ammattitutkinto opiskelijat.

Kehittävä Kuntouttava -hanke vie kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat liikkumaan luonnossa. Ryhmät kokoontuvat kolmen kuukauden ajan kerran viikossa ja lisäksi on mahdollista saada henkilökohtaista tukea hyvinvoinnin edistämiseen. Kysymyksessä on pienryhmätoiminta. Kerralla mukana on 5–8 henkilöä.

LIIHY-hankkeesta saadut kokemukset osoittivat, että liikunnan mukaan ottamisella voi olla merkittävät voimaannuttavat vaikutukset henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kari kertoo esimerkkinä tarinan 30-vuotiaasta naisesta, jolla itsetunto- ja elämänhallintaongelmat vaikeuttivat arkea. Liikunta- ja ravintoneuvonnan avulla löydettiin hänelle kehittämiskohteet, joiden toteutumista Kari seurasi ja samalla motivoi jatkamaan. Valmennus auttoi löytämään iloa arkeen ja jaksaminen sekä omatoimisuus parantui merkittävästi. Seuraavana löytyikin jo työpaikka kesäksi ja siitä rohkeutta lähteä opiskelemaan.

”Tämä tarina oli yksi esimerkki, miksi toiminta nähtiin tärkeänä. Halusimme jatkaa toimintaa ja kehittää ja monipuolistaa asiakkaille tarjottavaa palvelua”, Kari kertoo. Hän on itse aktiivinen luonnossa liikkuja ja pohti voisiko sieltä löytää alustan voimaannuttaville elämyksille ja samalla kehittää kuntoa ja hyvinvointia.

Karin osaaminen, luonnontuntemus, kasvit, linnut ja valokuvaus, ovat elementtejä nyt alkavassa hankkeessa. Vuodenaikojen mukaan voidaan ryhmän kanssa tutkia luontoa eri näkökulmista.
”Opetellaan kuuntelemaan luontoa ja lintujen ääniä ja esimerkiksi nyt kun ruska värjää maan, voimme ottaa hienoja luontokuvia”, Kari kuvailee, ja jatkaa:

”Tämä kuntoutusmuoto toimii paremmin kuin lääkkeet! Luonto on paikka mihin pääsee aina ilman rahaa, mutta tarjoaa vastineeksi usein enemmän kuin extreme-speciaali -tempaukset. Näillä kokemuksilla voidaan elämässä ottaa askeleita eteenpäin.”

Lisätietoja hankkeesta antaa hankevastaava Kari Heljasvaara (heljasvaarakari()gmail.com).

KKI-hanketuki
 
KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehitetään keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.
 
KKI-hanketukihaku on avoinna 1.–30.9.2018. Tutustu KKI-hanketukeen tästä.
 
KKI-kehittämishanketuki
 
KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, jotka edistävät merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä. Kehittämishankkeiden tavoitteena on kehittää pitkäjänteisesti ja laadukkaasti erilaisia laajempia toimintamalleja, joiden avulla edistetään KKI-ohjelman tavoitteita.
 
KKI-kehittämishanketukihaku on avoinna 1.9.2018–31.3.2019. Tutustu KKI-kehittämishanketukeen tästä.
 
Neuvoja hankkeiden suunnitteluun ja tuen hakemiseen antaa myös PoPLin aikuisliikunnan päällikkö Ilkka Kurttila (puh. 050 308 7711, ilkka.kurttila@popli.fi).
Kari Heljasvaara
Kuvaaja: Kari Heljasvaara
Kuvaaja: Kari Heljasvaara