Työpaikalta terveyttä elämään – itseään ja organisaatiota johtamalla

4.9.2018

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman tukeman kehittämishankkeen kautta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saatiin uudenlaista näkökulmaa henkilöstön terveyden edistämiseen ja työssä jaksamiseen.

Kun työntekijöitä on lähes 7000, on työnkuva ja organisointi oltava mallillaan. Minna Keskitalo on kehittänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) työkykyä ylläpitävää toimintaa vuodesta 1997. Minna palkattiin taloon Kunnossa Kaiken Ikää -projektiin ja siitä alkaen hän on aktiivisesti innostanut henkilökuntaa kohti terveempiä elämäntapoja.


Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma tukee vuosittain kehittämishankkeita ja PPSHP on ollut kautta vuosien ollut yksi aktiivisimmista työyhteisöliikunnan kehittäjistä. Nyt käynnissä oleva kehittämishanke Työpaikalta terveyttä elämään – itseään ja organisaatiota johtamalla on vienyt taas toimintaa askeleen eteenpäin.

Kaiken pohjalla on toimiva Liikuttaja-verkosto (liikuntayhdyshenkilöverkosto), jota ilman ihmisten kohtaaminen ja viestin perillemeno olisi kovan työn takana. Erilaisten aktivointien ja ryhmien sijaan nyt haluttiin vastata yksilön tarpeeseen ja hajauttaa vastuuta niin, että toimintaa ovat suunnittelemassa sekä liikuttajat, esimiehet että työsuojelun yhdyshenkilö.

Työntekijän kohdalla projektissa lähdettiin pohtimaan työn kuormitustekijöitä ja sitä, miten niistä palaudutaan. Näin saadaan selville esimerkiksi mikä on kyseiseen tehtävään vaadittava työkunto tai miten vuorotyössä kannattaa huomioida työvuorosuunnittelua ja liikkumista niin, että myös palautuminen on mahdollista.

Hankkeeseen saivat osallistua neljän eri vastuualueen työntekijät, yhteensä noin 1500 ihmistä. Tämä joukko sisälsi hyvin laajan työnkuvien kirjon aina sairaalahuoltajasta lääkäriin. Hankkeeseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Työntekijät olivat innoissaan mahdollisuudesta saada tärkeää tietoa jaksamiseen oleellisesti vaikuttavista tekijöistä.

Henkilökohtaisten kuntotestien jälkeen suunniteltiin yhteistyössä vertaistukiryhmiä, joiden ytimenä olivat liikunta, ravinto ja uni. Toiminnot olivat osallistujille maksuttomia ja perustuivat henkilökunnalle tehtyyn kyselyyn.

Hankkeesta saatiin uudenlaista ja tulosta tuottavaa näkökulmaa henkilöstön terveyden edistämiseen ja työssä jaksamiseen, mikä konkretisoituu terveydenedistämissuunnitelmana. Siinä painotetaan kunkin yksikön työaikaisen kuormituksen vähentämistä ja kiinnitetään huomiota tehtävien erilaisiin vaatimuksiin. Suunnitelmaan määritellään myös tavoitteet, jotta se ei jää pelkäksi sanahelinäksi.

PPSHP:n suuruisessa organisaatiossa hyvä suunnittelu on välttämätöntä ja työnkuvien vaatimukset erilaisia. Kun toiminnan suunnittelu lähtee läheltä työntekijää, saadaan luotua motivoivia kehittämistoimenpiteitä. Tällä tavalla esimerkiksi raskasta työtä tekevät voivat asettaa tavoitteita, jotka tukevat oman tehtävänkuvan vaatimuksia, kuten hyvää lihaskuntoa.

Hanke on nyt loppuvaiheessa ja tuloksia kootaan parhaillaan yhteen. Hankkeen tuotoksena syntyy myös tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaohje, jonka Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma julkaisee myöhemmin.

Lisätietoja Työpaikalta terveyttä elämään – itseään ja organisaatiota johtamalla -hankkeesta antavat projektipäällikkö Minna Keskitalo (minna.keskitalo@ppshp.fi) ja hankkeen vastuullinen johtaja työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala (oili.ojala@ppshp.fi).
 
KKI-hanketuki
 
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin
 
KKI-hanketuessa on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1.-31.3. sekä 1.-30.9. Samalle hankkeelle voidaan myöntää tukea joka toisella hakukierroksella. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta. KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.
 
KKI-kehittämishanketuki
 
KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, jotka edistävät merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä. Kehittämishankkeiden tavoitteena on kehittää pitkäjänteisesti ja laadukkaasti erilaisia laajempia toimintamalleja, joiden avulla edistetään KKI-ohjelman tavoitteita.
 

KKI-kehittämishanketukihaku on avoinna 1.9.2018 - 31.3.2019. Tutustu KKI-kehittämishanketukeen tästä.

 
Neuvoja hankkeiden suunnitteluun ja tuen hakemiseen antaa myös PoPLin aikuisliikunnan päällikkö Ilkka Kurttila (puh. 050 308 7711, ilkka.kurttila@popli.fi).

 

Minna Keskitalo on sairaanhoitopiirin energinen terveysliikunnan suunnittelija. Kuva: Marko Törmälä 2018