KKI-hanketukea Pohjois-Pohjanmaalle

9.8.2018

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea yhdeksälle terveysliikuntahankkeelle


Tukea kaksi kertaa vuodessa

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2018 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 291 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 136 hankkeelle yhteensä 229 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->

KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2018.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. 

KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kymmenelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Pohjanmaalle, yhteensä 18 500 euroa.

Ervastinkylän kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 200 € tukea Äijäjoogan toteuttamiseen.

Kiimingin Urheilijat ry sai 3 500 € tukea vähän liikkuvien työikäisten liikuntakurssien perustamiseen.

Kirva ry:lle myönnettiin 1 500 € tukea matalankynnyksen liikuntatoiminnan toteuttamiseen jäsenistölleen.

Oulun kehitysvammaisten tuki ry sai 2 000 € tukea erityislapsiperheiden liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 4 000 € tukea koulutuskuntayhtymän työntekijöiden liikuntatoiminnan toteuttamiseen.

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry sai 700 € tukea työntekijöidensä arki- ja kuntoliikunnan lisäämiseen.

Pudasjärven kuorma-autoilijat ry:lle myönnettiin 1 700 € tukea kuljetusalan ammattilaisten aktivoimiseen.

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry:lle myönnettiin 900 € tukea vähän liikkuvien työikäisten liikuntaryhmien järjestämiseen.

Tervarit Juniorit ry:lle myönnettiin 2 000 € tukea miesten jalkapalloryhmien perustamiseen.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle myönnettiin kolmelle KKI-kehittämishanketukea:

Oulun Diakonissalaitoksen säätiölle myönnettiin 15 000 € tukea ”Kampa – Hyvinvointia parturi-kampaajalta” -hankkeelle (lisätietoa kaisu.kaikkonen@odl.fi).

Lintulammen Asukasyhdistys ry:lle myönnettiin 11 000 € tukea ”KEKU-hanke (kehittävä kuntouttava)” -hankkeelle (lisätietoa heljasvaarakari@gmail.com).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille myönnettiin 20 000 € tukea ”Työpaikalta terveyttä elämään - itseään ja organisaatiota johtamalla” -hankkeelle (lisätietoa minna.keskitalo@ppshp.fi).