Keskustelutilaisuus: Oulu nuorten pyöräilykaupunkina

11.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää keskustelutilaisuuden kauppakeskus Valkeassa 13.6. klo 14-15. Tapahtuman paneelissa on mukana joukko päättäjiä, asiantuntijoita ja nuoria, jotka tulevat käsittelemään Oulun pyöräilykulttuurin tulevaisuutta koskevia aiheita, kuten teiden kunnossapitoa, uusia reittejä, kaupunkipyöriä ja turvallisuutta.

Keskustelupaneelissa ovat mukana muun muassa Eero Kalmakoski Liikenneturvasta, Oulun kaupungin pyöräilykoordinaattori Pekka Tahkola, liikennesuunnittelija Harri Vaarala, Pasi Haapakorva Oulun polkupyöräilijät ry:stä, sivistys- ja kulttuuripalveluiden edustajat Lauri Nikula ja Olli Rantala sekä Jarmo Hagelberg Oulun Narikka ja Oulun liikekeskus ry:stä. Tilaisuudessa pohditaan vastauksia monenlaisiin kysymyksiin: Miten Oulua voitaisiin kehittää pyöräilykaupunkina? Kuinka pyöräilyä saadaan lisättyä? Mitä nuoret odottavat pyöräilykulttuurilta?

Keskustelua varten on laadittu kysely koskien Oulun pyöräilymahdollisuuksia. Kyselyyn kerätään vastauksia 7.6.-12.6. välisenä aikana nuorilta ja nuorilta aikuisilta, ja kyselyyn tulleita mielipiteitä sekä kysymyksiä tuodaan esille keskustelun aikana. Osallistu kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEuzeHg6OrGF-fHnHXu-nqZb7f_rzX_9gQbtNCSyG-vZaDvw/viewform

Keskustelutilaisuutta edeltää klo 13.00-13.45 järjestettävä päättäjäpyöräily. Päättäjäpyöräilyyn on kutsuttu Oulun kaupungin päättäjiä tutustumaan Oulun keskustan pyöräilyolosuhteisiin, tavoit-teena nostaa esille sekä hyviä ratkaisuja että mahdollisia epäkohtia pyöräilyinfran ja arkipyöräilyn kehittämiseksi. Päättäjäpyöräily starttaa klo 13 kaupungintalon edestä ja päättyy Kauppakeskus Valkean edustalle noin klo 13.45. Pyöräilyn vetävät Oulun kaupungin pyöräilykoordinaattori Pekka Tahkola ja PoPLi ry:n aluejohtaja Esko Hassinen.

Päättäjäpyöräily ja keskustelutilaisuus ovat osa Pyörällä päästään! -projektia (KAAOS-kokeilupro-jekti), jonka tavoitteena on kannustaa nuoria arkiliikunnan lisäämiseen pyöräilyyn liittyvien hyvän mielen tapahtumien ja tempausten avulla sekä vahvistaa Oulun imagoa kaikille sopivana pyöräily-kaupunkina.
 

Katso lisää Facebook-tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/1944349162282205/


Lisätietoa projektista:

Facebook: https://www.facebook.com/sykkelicity/
Instagram: https://www.instagram.com/sykkelicity/
Verkkosivut: http://www.popli.fi/pyoralla-paastaan/