Vuosina 2014-2016 yli 57 M€ EU-tukea liikunnan kehittämishankkeisiin

27.10.2017

Olympiakomitean selvityksen mukaan Suomessa toteutettiin EU-rahoituksella yhteensä 642 liikuntaa edistänyttä hanketta vuosina 2014-2016. Eniten hankkeita toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla. Kehittämishankkeiden lisäksi EU-rahoitusta käytettiin pääasiassa ulko- ja sisäliikuntapaikkojen toteuttamiseen. Etenkin järjestöt ja yhdistykset ovat olleet aktiivisia hanketoimijoita.

Lisätietoja alla olevasta tiedotteesta ja EU-eurot liikunnalle 2014-16 -raportista.

Rahoitetuista hankkeista on koottu myös hankelistaus, johon kannattaa tutustua suunniteltaessa omaa kehittämistoimintaa. Hankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt on tarkoitettu käyttöönotettaviksi ja levitettäviksi!

Olympiakomitean internet-sivuille www.olympiakomitea.fi/eu on kerätty rahoitustietoa, ja suunnitteilla on toteuttaa jatkossa hyviä käytänteitä sisältävä tietokanta.

 

Olympiakomitean julkaisema tiedote:  

 

26.10.2017 | OLYMPIAKOMITEA

Liikunnalle iso potti EU-tukea

 

Euroopan Unionin hanketuki on noussut yhä merkittävämmäksi rahoitusmuodoksi liikunnalle ja urheilulle. Vuosien 2014–2016 aikana rahoitettiin kansallisesti haettavista EU-rahoituksista yhteensä 642 liikuntaa edistänyttä hanketta, jotka saivat yhteensä 57,4 miljoonaa euroa tukea. Rahallinen tuki on noin kaksinkertaistunut 2000-luvun alkupuolelta.

EU-rahalla toteutettiin etenkin kehittämis- ja koordinointihankkeita, mutta myös runsaasti ulko- ja sisäliikuntapaikkoja. Päävastuullisina hankkeita toteuttivat eniten järjestöt ja yhdistykset (29 %), yritykset (22 %) sekä urheiluseurat (20 %). Liikuntaorganisaatioiden osuus päätoteuttajista oli yhteensä 27 prosenttia.

– EU-rahoitus täydentää hyvin suomalaisen liikunnan ja urheilun rahoitusta erityisesti ruohonjuuritasolla. Jos EU-rahoituksella saadaan edistettyä organisaation tavoitteita, niin se voi olla hyvä vaihtoehto. Pelkän rahan perässä ei kannata EU-hanketta toteuttaa, kommentoi Liikunnan aluejärjestöjen EU Sport 2020 -hankkeen* vetäjä, erityisasiantuntija Timo Hämäläinen.

– Toki tavoittelemme liikunnalle ja urheilulle vielä enemmän EU-rahoitusta, mutta se edellyttää eri toimijoiden havahtumista asian äärelle. Liikunta ja urheilu on yksi osa yhteiskuntaa, ja me liikuntatoimijat voimme antaa eri puolilla Suomea kehittämistyöhön paljon hyvää.

Kansallisen rahoituksen rinnalla EU-rahoitus on arvokas lisäresurssi. Suunnitteilla on toteuttaa EU Sport 2020 -hankkeen kautta hyviä käytänteitä sisältävä tietokanta Olympiakomitean internet-sivuille, joka tarjoaa helposti tietoa, ideoita ja lisävirikkeitä niin uusille kuin kokeneemmillekin hanketoimijoille.

– EU-rahoitus on yksi hyvä vaihtoehto pohdittavaksi, kun liikunta- ja urheilutoimija miettii seuraavia kehitysaskeleita. Alkuun pääsee, kun tutustuu Olympiakomitean nettisivuilla toteutuneisiin liikunnallisiin EU-hankkeisiin ja rahoitusoppaaseen.

Lue lisää: www.olympiakomitea.fi/eu

 

* = EU Sport 2020 -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen ja Suomen Olympiakomitean yhteishanke, johon on saatu osarahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä.