Seurakehittämisen teemapäivää vietettiin PoPLilla

15.6.2017

13.6. vietettiin teemapäivää PoPLilla, lue ja tutustu mitä seuratoiminnasta keskusteltiin

PoPLin hallituksen ja työntekijöiden kesken pidettiin seuratoiminnan kehittämisen teemapäivä, puolipäiväinen seminaari yhdestä PoPLin toimialueesta. Jatkossa tullaan järjestämään myös muita vastaavia toimialakohtaisia teemapäiviä.

 

 

Olimme saaneet teemapäiväämme vierailijoita Olympiakomiteasta ja paikallisesta kehittyvästä seurasta. Eija Alaja Olympiakomitean seuratoiminta tiimistä kertoi millaisia peruspalveluita olympiakomitean ja alueellisten liikuntajärjestöjen kautta on tarjolla kaikille seuroille, avasi tulevan seuratoiminnan laatuohjelman sisältöjä ja tavoitteita sekä kertoi miltä näyttää seuratoiminnan tulevaisuus ja millaisia visioita olympiakomitealla on seuratoiminnan kehittämiseksi. Katso liite peruspalveluista.

 

Paula Pivelin Kuivaniemen Yritys ry:stä kertoi, miten heidän nukuksissa ollut seura herätettiin henkiin aktiivisten ihmisten toimesta ja millaista apua PoPLi on tarjonnut seuran uudella alkutaipaleella. Paulan mielestä mm. PoPLin tarjoamat koulutukset ovat olleet heille kullanarvoisia tilaisuuksia. Hyvän alun jälkeen seuralla on tarve saada uusia toimijoita joten rekrytointi ja uusien seuratoimijoiden mukaan houkuttelu on juuri nyt ajankohtaista. Jokaisesta uudesta lapsesta liikuntaryhmissä osataankin olla iloisia niin seuran kuin lapsen itsensä kannalta.

 

Vierailijoiden esityksien jälkeen keskusteltiin osallistujien kesken, millainen PoPLin rooli on alueensa urheiluseurojen kehittäjänä ja millaisia toimintoja PoPLilta odotetaan. PoPLin työn kautta autetaan myös kuntien liikunnassa ja urheilussa mukana olevien virkamiesten ja päättäjien tehtäviä, tämä yhteistyö maakuntauudistuksen myötä tulee luultavasti lisääntymään.

 

Liikunnan aluejärjestön rooli myös urheilukulttuurin ja valmennusosaamisen edistäjänä on merkittävä ja yhteistyö kaikkien alueen toimijoiden kesken tärkeää. Vaikuttavuutta saadaan lisää kun koko liikunta- ja urheilusektori puhaltaa yhteen hiileen joten yhteistyö myös PoPLin muiden toimialojen kesken tulee olla tiivistä ja aktiivista kuin myös alueen koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa.

 

Seurat eivät toimi hyvin, elleivät niihin kuuluvat ihmiset toimi joten seurakehittäminen onkin ensisijaisesti seuroissa toimivien ihmisten auttamista ja tukemista ja sitä kautta seurojen toiminnan kehittämistä. Yhteisöllisyys ja liikunnan ilo ovat olleet tärkeitä tekijöitä seuratoiminnassa ennen ja varmasti myös tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/

https://kuivaniemenyritys.sporttisaitti.com/

 

Marko Keskitalo
seurakehittäjä

 

050-4060288
marko.keskitalo@popli.fi

 

Paula Pivelin Kuivaniemen Yritys ry:stä esittelee seuraansa ja seuran toimintoja.
Eija Alaja valottaa seurakehittämisen tulevaisuuden visioita.