Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma ja Liikkuva koulu yhteen

5.4.2017

Tässä Olympiakomitean tiedote asiasta

 Varhaisvuosien aktiivinen ja liikunnallinen arki luo pohjaa liikunnalliselle elämäntavalle. Suomen Olympiakomiteassa, aikaisemmin Valossa, koordinoitu varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma –  Ilo Kasvaa liikkuen – on luonut verkostoineen hyvän perustan pienten lasten aktiiviselle arjelle. Ohjelmassa on jo mukana yli 1300 varhaiskasvatusyksikköä, 100 000 lasta ja 20 000 varhaiskasvattajaa eli yhteensä noin 40% kokonaisuudesta

– Olemme Olympiakomiteassa ylpeitä siitä, että ohjelmaa halutaan edelleen vauhdittaa opetus-ja kulttuuriministerin toimesta. Lisäksi tiiviimpi yhteistyö Liikkuva koulu – ohjelman kanssa on ennen kaikkea kaikkien suomalaisten lasten ja perheiden etu. Ohjelmien tiivis yhteistyö luo hienon liikunnallisen jatkumon varhaisvuosista nuoruuteen, toteaa Lisää liikettä yksikön johtaja Pekka Nikulainen

Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaa on toteutettu aluksi Nuoren Suomen kokeiluna vuodesta 2012. Valossa siitä tuli valtakunnallinen ohjelma 2015. Valon lakkautuksen yhteydessä ohjelma siirtyi Olympiakomiteaan. Sipilän hallituksen Liikkuva koulu -kärkihankkeen toteutukseen liittyen opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman siirtämistä osaksi kärkihankkeen toteutusta. Olympiakomitea ja Liikkuva koulu -ohjelma ovat sopineet ohjelman yhdistämisestä Liikkuva koulu –ohjelman toteutukseen. Esitys ja toteutus on myös TEHYLI-strategian toimeenpanosuunnitelman mukainen.

Ilo kasvaa liikkuen ohjelman siirtyessä Liikkuvan koulun yhteyteen, tehdään liikkeen luovutuksen kaltainen siirto, jossa toiminnot ja henkilöstö siirtyvät sellaisinaan uuteen organisaatioon. Asia on edelleen valmistelussa ja lopullinen toteutus tapahtunee touko-kesäkuun vaihteessa. Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa toteutetaan edelleen samoin kuin ennenkin eikä muutos vaikuta ohjelman toteuttamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 4.4.2017:
Liikkuva koulu laajenee varhaiskasvatukseen, resursseja päiväkotien pihojen kunnostamiseen