Utajärven liikuntaneuvonta ja painonhallintaryhmät

27.3.2017

Utajärvellä ensimmäinen vuosi takana tehostettua liikuntaneuvontaa ja painonhallintaa.

 

 


Liikuntaneuvonnan palveluketjun suunnittelu aloitettiin vuoden 2016 alussa yhteistyössä Oulunkaaren terveyspalveluiden, kunnan hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden kanssa. Suunnittelussa olivat mukana terveyspalveluista lääkäri, diabetes-sydänhoitaja, hoitotyön päällikkö, fysioterapeutti ja kunnasta liikunnanohjaaja, hyvinvointivastaava.

Hyviä toimintamalleja etsittiin myös lähikunnista, mm. Limingasta, jossa kävimme vierailulla.

Käytännössä liikuntaneuvonta, liikuntareseptin käyttöönotto ja painonhallintaryhmä päästiin aloittamaan maaliskuussa 2016.

Liikuntaneuvontaa antaa liikuntatoimesta liikunnanohjaaja Kaino Rajala.

Liikuntaneuvojalla on käytössä Effica- potilastietojärjestelmä ajanvarausta ja tiedonvaihtoa varten. Käyntiajan voi varata terveyspalveluiden kautta tai suoraan liikuntaneuvojalta. Neuvonta on kaikille kuntalaisille tarkoitettua ja maksutonta.

Ensimmäisellä käynnillä keskustellaan, täytetään alkuhaastattelulomake, tarvittaessa mitataan verenpaine, vyötärönympärys, paino ja tehdään lihaskuntoa mittaavat testit jos niihin tarvetta.

Keskustelun pohjalta pyritään löytämään sopivia liikuntamuotoja, kartoitetaan soveltuvat ohjatut ryhmät ja ohjataan asiakas niihin tai mietitään itsenäiseen kuntoiluun vaihtoehdot. Liikuntaneuvonnan seurantakäynnit sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Ohjataan tarvittaessa esim. kuntosaliharjoittelussa.

Liikuntaneuvoja antaa perus ravinto-ohjausta ja tarvittaessa ohjaa asiakkaan terveyspalveluiden diabeteshoitajalle, samoin jos liikkumista haittaa jokin vamma tms. ohjataan asiakas fysioterapeutille tarkempiin tutkimuksiin.

Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisille kaksi kertaa vuodessa viikon ajan ilmaiset Inbody-kehonkoostumusmittaukset. Mittauksiin osallistuu liikunta- ja nuorisotoimen ja Oulunkaaren terveyspalveluiden työntekijöitä. Mittauksia on tehty vuodesta 2009 saakka säännöllisesti. Kävijöitä keskimäärin n. 230-350/viikko. Mittauksien yhteydessä annetaan liikunta- ja terveysneuvontaa henkilökohtaisen palautteen yhteydessä. Liikuntatoimi vuokraa laitteen Pohjois-Pohjanmaan liikunnalta.

Huhtikuussa 2016 aloitettiin videovälitteinen painonhallintaryhmä. Mukana toteutuksessa oli ODL:n ravitsemusterapeutti, Oulunkaaren kuntayhtymän terveydenhoitaja, psykologi, fysioterapeutti sekä Utajärven kunnan liikunnanohjaaja. Liikunnanohjaajan työnantaja yksityinen, kunta ostaa liikuntapalvelut yritykseltä. Osallistujia oli 8. Etäpainonhallintakokoontumisia oli viisi kevään aikana, lisäksi psykologin luento, ja ryhmäliikunnanohjausta. Ryhmä oli tarkoitettu 18-64 vuotiaille naisille ja miehille. Ryhmä kokoontui viikoittain kuntosalille, tämän lisäksi oli erilaisia liikuntakokeiluja liikuntasalissa ja ulkona. Ryhmäliikunta jatkui kerran viikossa marraskuun loppuun saakka. Terveysmittauksia tehtiin useasti ryhmän aikana. Ryhmälle annettiin myös syksyllä ravinto-ohjausta terveyspalveluiden kautta. Tulokset olivat loistavia, mittareina paino, vyötärönympärys, laboratoriotestit esim. kolesteroli- ja sokeriarvot, lääkkeiden määrä. Ryhmä on jatkanut kuntoilua omatoimisesti ryhmän päättymisen jälkeen.

Vuonna 2017 aloitti uusi painonhallintaryhmä Utajärven oman mallin mukaan. Ryhmässä 11. Periaate on sama, mutta ravitsemukseen liittyvää ohjausta antaa nyt diabetes-sydänhoitaja ja ryhmäläiset valmistavat myös käytännössä terveellistä ruokaa. Liikuntakokoontumisia monipuolisesti koko ryhmän ajan ja liikuntaneuvontaa. Psykologin luentoja useita. Yksilökäynteihin on mahdollisuus kaikilla osa-alueilla, myös fysioterapian palvelut tarvittaessa. Ryhmä kokoontuu 30 kertaa elokuuhun mennessä, joista ohjattua liikuntaa n. 2/3. Kokoontumiset jatkuvat vielä marraskuun. Ryhmissä miehiä ja naisia. Ilmoittautumiset otti vastaan diabetes-sydänhoitaja, joka teki valinnat ryhmään pääsystä yhdessä työterveyshuollon ja liikuntatoimen kanssa. Valintakriteeri BMI yli 32 ja yli 18v. Yksilökäynnit ja tulokset kirjataan Efficaan. Viime vuoden painonhallintaryhmän kanssa tehdään muutama yhteistapaaminen, esim. jokin haastepeli ja liikuntatuokiot.

Liikuntatoimella on tarjota useita ilmaisia ohjattuja ryhmiä eri ikäisille kuntalaisille, edulliset liikuntapaikat ja monenlaisia liikunta- ja nuorisotoimen tukemia eri järjestöjen pitämiä ryhmiä. Yhteistyötä tehdään eri sektoreiden kanssa todella paljon ja se on toimivaa ja palkitsevaa.

Lisätietoja Utajärven toiminnoista antaa: kaino.rajala@utajarvi.fi