Voimaa vanhuuteen

27.3.2017

Tarvitseeko kuntasi tukea ja lisää osaamista iäkkäiden (75+) terveysliikuntaan? Nyt olisi luvassa tukea mm. liikuntaneuvontaan ja liikkumaan ohjaukseen, voima- ja tasapainoharjoitteluun sekä liikkumiskyvyn testaukseen ja ulkoilutoimintaan

 

 

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa

 

 1. Hae kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan
 • Onko kunnassasi toimiva ikäihmisen liikuntaa koordinoiva järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöryhmä? Haluatko tukea työryhmän toimintaan?
 • Tavoitetaanko kunnassasi itsenäisesti kotona asuvat, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneet (75+) ikäihmiset ja onko heille tarjolla sopivaa liikuntatoimintaa?

Mentorointiohjelmassa kunta saa maksutta

 • oman mentorin Ikäinstituutista ja kuntakohtaista ohjausta
 • laadukkaita koulutuksia ja materiaalia käytännön työhön
 • verkostotapaamisia

Valintakriteerit verkkosivuilla. Kunnat, jotka eivät tule valituiksi Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan, voivat kuitenkin ilmoittautua kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi.

 

 1. Ilmoita kuntasi kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi
 • Onko kunnassasi tarvetta vahvistaa osaamista ikäihmisten terveysliikunnassa? Kohderyhmänä ovat kotona asuvat toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneet (75+) kuten mentorointiohjelmassakin. Kärkihankkeessa huomio kiinnitetään erityisesti vähävaraisiin ikäihmisiin.
 • Kiinnostaako alueellinen Voimaa vanhuuteen –verkostoyhteistyö ja liittyminen valtakunnalliseen oppimisverkostoon?

Kärkihankkeessa kunta saa vuosien 2017–2018 ajan maksutta

 • alueellisia seminaareja -tapaamisia
 • kouluttajakoulutuksia ja materiaalia
 • verkko-oppimisympäristön
 • ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä

Lisätietoja esitteestä ja verkkosivuilta. Mukaan voivat hakea/ ilmoittautua kunnat, jotka eivät ole olleet mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

 

Liikunta on helppo, kustannustehokas ja iäkkäille mieluisa tapa vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä.

 

Yhteistyöterveisin,

 

ohjelmajohtaja Elina Karvinen ja ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari

Ikäinstituutti

 

 

Ystävällisin terveisin,

Liisa Paavola

Suunnittelija, TtM, Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi  -kärkihanke

puh 040 673 9787

liisa.paavola@ikainstituutti.fi