Oulun Kisko hämmästyi harrastelentopallon suosiosta!

17.3.2017

Oulun Kisko on järjestänyt Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman tuella harrastelentopallo toimintaa. Ensimmäiset harrastekurssit herättivät kiinnostusta jopa yli kuntarajojen.

Hyvänä esimerkkinä voi mainita toimintaan osallistuneet Iiläiset jotka innostuivat toiminnasta niin paljon, että ottivat sen lajiksi omaan urheiluseuraansa Iin Urheilijoihin. Nyt Iissä saatiin alulle junioritoiminta. Parhaimmillaan harrastetoiminta on juuri tätä – se synnyttää uutta toimintaa! Hyväksi koettu harrastekonsepti on kiinnostanut jopa niin paljon, että Oulun Kisko on järjestänyt kursseja myös yrityksille.


Oulun Kiskon toiminnan kehittämistä pohtinut Petri Nurro huomasi, että Helsingissä toimii koripallossa harrastekorisryhmä. Tästä syntyi idea harrastetoiminnan aloittamisesta myös Oulun Kiskossa. Ensimmäinen kurssi järjestettiin keväällä 2015, johon ilmoittautumisia tuli Oulaisista saakka. Ryhmä täyttyi hetkessä, joten päätimme perustaa vielä toisen ryhmän, sekin täyttyi nopeasti. Keväällä saadun kurssin suosion perusteella päätimme jatkaa kurssia syksyllä. PoPLin sivujen kautta löysin tiedot KKI:n tarjoamasta mahdollisuudesta hakea tukea. 

Kurssin vetäjäjinä ovat toimineet Sami Tervonen ja Aleksi Ronkainen. Kun ohjaajia on kaksi jokaiselle kurssille on pystytty ottamaan mukaan enemmän innokkaita harrastajia. Kahden valmentajan ansiosta ohjauksen taso kursseilla on pysynyt korkeammalla. Harrasteohjaajina  Sami ja Antti ovat saaneet osallistujilta hyvää palautetta. Ohjaajilla pitää olla pelisilmää ja osaamista kun kentällä osaamistaso saattaa vaihdella merkittävästikin.  Onnistumisesta kertoo sekin, että Samin ja Antin vetämille kursseille on haluttu jatkoa.

Tässä Samin kommentit toiminnasta:

Oulun Kiskon järjestämillä aikuisten lentopallokursseilla pyritään parantamaan aikuisten lentopallon harrastusmahdollisuuksia Oulun alueella. Kurssien tarkoituksena on antaa kaikentasoisille aikuisille mahdollisuus harjoitella ja harrastaa lentopalloa ohjatussa ympäristössä. Kursseilla lentopalloa onkin harjoiteltu hyvässä hengessä jo muutaman vuoden ajan. Heti ensimmäisestä kurssista alkaen kysyntä kursseja kohtaan on ollut runsasta, eikä kurssien suosiolle ole näkynyt loppua. Kursseille onkin ehtinyt osallistua joukko erilaisen urheilutaustan omaavia henkilöitä, joita on yhdistänyt kiinnostus lentopalloharrastusta kohtaan. Uudet osallistujat ovat jatkossakin tervetulleita kursseille jo tutuksi tulleiden kurssilaisten rinnalle. 

Kurssien sisältö?

Kurssien ohjaaminen aloitettiin muutama vuosi sitten koemielessä tekniikkakurssilla, jonka tarkoituksena on lentopallon perustekniikoiden sekä pelin perusasioiden opettelu. Tekniikkakursseja onkin järjestetty yhtäjaksoisesti ensimmäisestä kurssista alkaen. Tekniikkakurssin rinnalle on kysynnän vuoksi kehitetty myös enemmän pelillisiin perusasioihin keskittyvä jatkokurssi, jonka tarkoituksena on toimia hyvänä jatkona tekniikkakurssin ja lentopalloharrastuksen aloittamisen jälkeen. Jokaisella kurssilla harjoitteiden haastavuutta on muunneltu osallistujien taitotason mukaan. Tällä tavoin jokaisesta kurssista on pyritty saamaan mahdollisimman paljon hyötyä kaikille mukana olleille. Jokaisella kurssilla toimintaa on pyritty jatkuvasti kehittämään, sekä osallistujien toiveita on otettu huomioon harjoitusten suunnittelussa. Tällä tavoin onkin löydetty rento ja toimiva ote kurssien läpiviemiseen. 

Miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Kurssit ovat selvästikin olleet toivottu lisä lentopallon harrastamiseen, joten tarkoituksena on toiminnan ylläpitäminen myös jatkossa. Tälläkin hetkellä meillä on kokeilussa uudenlainen kurssi, jonka tarkoituksena on tarjota palvelua entistä suuremmalle joukolle harrastajia.  Uudella kurssilla pyritään siirtymään entistä pidemmälle lentopallon peliteknisiin ja pelitaktisiin asioihin, sekä vastaamaan kurssienaikana ilmenneeseen uudenlaiseen kysyntään lajin vaativammasta harjoittelusta. 

Lentopalloliiton aluepäällikkönä toimiva Harri Paadar on samoilla linjoilla. Harrastetoiminnan kautta saadaan seuroihin uusia harrastajia. Lentopallo kiinnostaa työikäisiä ja lajina se sopii hyvin vaikkapa toimistotyöntekijöille. Liikkuminen kentällä on monipuolista ja käsien kurotukset ja koko kehon hallinta pistää kroppaa mainiosti liikkeelle. Erityisesti Paadar on pistänyt merkille sen, että naiset ovat kiinnostuneita harrastetoiminnasta.

KKI-hankkeen esittelyteksti:

Hankkeen kohderyhmänä ovat lentopallosta kiinnostuneet työikäiset. Hankkeen tavoitteena on aktivoida liikkumaan säännöllisesti sekä nauttimaan terveellisestä elämästä lentopallon avulla. Hankkeessa järjestetään kolme 1kk:n lentopallokurssia. Ohjatut harjoitukset järjestetään 1krt/vk yhteensä 4krt/kurssi. Kursseille otetaan 15 osallistujaa/kurssi. Toimintaan otetaan mukaan kaiken tasoisia pelaajia ja tarkoituksena on opettaa lentopallon perusasioita, sekä tuoda harjoituksiin lisää haastetta taitojen kehittyessä. Lentopallossa käytettyjen oheisharjoitteiden avulla pystytään parantamaan kurssilaisten keskivartalo n lihaskuntoa sekä vähentämään niska-hartiaseudun kireyksiä.

Lentopalloliiton aluepäällikkö Harri Paadar nostaa peukkua Oulun Kiskon toiminnalle.