KKI-hanketukea Pohjois-Pohjanmaalle

15.3.2017

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Pohjanmaalle, yhteensä 18 700 euroa.

Fc Raahe ry:lle myönnettiin 1 200 euroa tukea yli 40-vuotiaiden vähän liikkuvien henkilöiden aktivoimiseen. Koillismaan Allergia- ja Astmayhdistys ry sai 1 000 euroa tukea yhdistyksen jäsenten liikuntaryhmien perustamiseen. Oulun yliopistolle myönnettiin 1 000 euroa tukea henkilökunnan viikoittaisen liikuntalajikokeiluryhmän perustamiseen. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry sai 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

 

Pohjois-Pohjanmaalle myönnettiin lisäksi KKI-kehittämishanketukea kolmelle hankkeelle. Oulun Diakonissalaitoksen säätiö / Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka sai 18 000 € jatkorahoituksen LIITY3! Liikettä työpäivään - energiaa elämään -hankkeelleen (lisätietoja kaisu.kaikonen@odl.fi), Lintulammen Asukasyhdistys ry sai myös jatkorahoitusta 15 000 € LIIHY -hankkeeseen (liikunta ja hyvinvointi-hanke) (lisätietoja heljasvaarakari@gmail.com) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri               sai 20 000 € jatkorahoituksen Työpaikalta terveyttä elämään - itseään ja organisaatiota johtamalla -hankkeelleen (lisätietoja minna.keskitalo@ppshp.fi).

 

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli 226 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 433 800 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->

KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2017.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.