Liikunta- ja terveysneuvontaa Pudasjärvellä

3.3.2017

Ismo Miettinen aloitti liikunta- ja hyvinvointisuunnittelijana Pudasjärvellä viime vuoden puolella. Ensi töikseen Ismo käynnisti liikuntaneuvonnan palveluketjun.

 

 

Liikunta ja terveysneuvonnan palvelupolun kehittäminen aloitettiin Pudasjärvellä lokakuussa 2016. Liikuntapalvelut ja Oulunkaaren terveyspalvelut sopivat toimintamallista ja yhteistuumin otettiin käyttöön Effica-potilastietojärjestelmä ajanvarausta ja tiedonvaihtoa varten. Liikunta- ja terveysneuvonta päästiin aloittamaan joulukuun alkupuolella 2016. Neuvontaan pääsee terveydenhuollon kautta, mahdollisesti tulevaisuudessa asiakaskuntaa laajennetaan tarvittaessa. Mikäli terveydenhuollossa havaitaan, että potilaalle olisi etua liikunta- ja terveysneuvontapalvelusta he voivat varata suoraan ajan neuvojalle.

Liikuntapalveluissa neuvonta-asiakas otetaan vastaan ja tehdään ensimmäisellä tapaamisella kartoitus tilanteesta, suunnitelma miten tilanne saadaan käännettyä kohti parempaa ja aletaan toimimaan. Palvelu ei jää neuvonnan asteelle vaan asiakkaan kanssa lähdetään konkreettisesti tekemään asioita esimerkiksi kuntosalille. Asiakasta ohjataan, motivoidaan ja seurataan kehittymistä. Aktiivisen ohjaussuhteen jälkeen seurantaa jatketaan harvakseltaan ja tilanne kartoitetaan noin puolen vuoden kuluttua. Tarvittaessa liikuntapalveluista voidaan lähettää asiakas myös terveydenhuollon puolelle mikäli havaitaan, että asiakkaalla olisi tarvetta terveyspalveluille ennen neuvontasuhteen aloitusta tai sen aikana. Meillä on mittaristoa käytössä jolla pystytään seuraamaan asiakkaan arkea ja todentamaan muutoksia. Käytämme myös jonkin verran ostopalvelua neuvontatoiminnan järjestämisessä.

 

Yhdistämällä tieto tehdyistä toimenpiteistä ja tilanteen muutoksista Efficasta saatavaan tietoon, pääsemme näkemään onko palvelulla vaikutusta esimerkiksi terveydenhuollon kustannuksiin ja hoitotasapainoon. Syksyn keskusteluissa kävi ilmi, että tarvetta tämän kaltaiselle palvelulle on paljon. Nyt palvelu on ollut käynnissä kolmisen kuukautta ja asiakkaita on tällä hetkellä 20. Olemme päässeet nopeasti hyvään vauhtiin.

Lisätietoja Pudasjärven liikuntaneuvontapalveluista:
 

Ismo Miettinen

 

Liikunta- ja hyvinvointisuunnittelija

Pudasjärven kaupunki / Liikuntapalvelut

 

puh. 040 621 1889

ismo.miettinen@pudasjarvi.fi

www.facebook.com/luonnostaanliikkuva/

 

********************************

**    Pudasjärvi – Luonnostaan liikkuva  **

********************************