KKI-hanketuen hakuaika on nyt! Katso käytännön työkaluja hankkeen aloittamiseksi!

2.2.2017

Hanketuki on helppo tapa tukea esim. työyhteisöliikuntaa. Muita painopistealueita tänä vuonna ovat liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua ja fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

Katso lisätietoja täältä!

Työkaluja käytännön työhön

KKI-ohjelman materiaalit

KKI-ohjelma julkaisee aikuisväestölle suunnattuja materiaaleja arkiaktiivisuudesta, liikunnan aloittamisesta ja terveellisistä elämäntavoista. Suurin osa materiaaleista on maksuttomia, tilaaja maksaa vain toimituskulut. Tutustu materiaaleihin.

Matka hyvään kuntoon

Matka hyvään kuntoon -kampanja kannustaa työyhteisöt matkalle kohti hyvää oloa ja jaksamista, kohti energistä työpaikkaa. Terve ja hyvinvoiva työntekijä on jokaisen työyhteisön voimavara. Hyvinvoiva työntekijä on tehokas ja motivoitunut, kokee työn imua, osallistuu työnsä kehittämiseen ja viihtyy työssään. Virtaa riittää töiden jälkeen puuhaamiseen myös vapaa-ajalla.

Matka hyvään kuntoon -kampanja 2016–2017 koostuu työyhteisöjen johdolle, esimiehille ja yrittäjille suunnatuista Tulosta kohti -tilaisuuksista sekä koko työyhteisölle suunnatusta Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueesta.

 Lue lisää kampanjasta.

SuomiMiehille

SuomiMies seikkailee -kampanjan tavoitteena on herättää työikäisten miesten kiinnostus liikuntaa ja omaa hyvinvointiaan kohtaan sekä auttaa miehiä etsimään itselleen sopivia liikkumismuotoja. Hyvä fyysinen kunto on yksi osatekijä, joka tukee työssä jaksamista ja ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä. SuomiMies seikkailee -kampanjan verkkosivut www.suomimies.fi tarjovat vinkkejä rentoon liikkumiseen, hyvään syömiseen ja miehiseen terveyteen.

SuomiMies seikkailee -kampanjan rekkakiertuetapahtumissa kannustamaan miehiä liikunnan pariin. Rekkaan on lastattu miesten kuntotestiasema, jossa pääsee testaamaan kuntonsa helposti ja hikoilematta maksuttomilla SuomiMiehen kuntotesteillä vaikkapa työpäivän lomassa. Testirekka tarjoaa miehille mahdollisuuden saada tietoa omasta kunnostaan ja opastusta liikkuvamman elämäntavan alkuun. Tapahtumia järjestetään jälleen syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

Porraspäivät

Porraspäivät on työyhteisöille suunnattu kampanja, jonka tavoitteena on herätellä pieniin, jokapäiväisiin valintoihin oman terveyden edistämiseksi. Porraspäiviä vietetään vuosittain marraskuussa, tänä vuonna 7.–13.11.2016. Kampanjaviikon aikana kannustetaan käyttämään portaita hissin sijaan muun muassa erilaisin portaiden läheisyyteen kiinnitettävin materiaalein. Kampanjaa toteuttaa KKI-ohjelma. Porraspäivät löytyy sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #porraspäivät.

Lue lisää Porraspäivistä. 

 

Aktiivisempi arki -työpaja

Aktiivisempi arki -työpaja (Valo ry) on suunniteltu kaikille suomalaisille työpaikoille, erityisesti sellaisille, joilla istutaan paljon. Työpajan tavoitteena on kiinnittää huomiota jokaisen omaan ja työyhteisön päivittäiseen arjen aktiivisuuteen ja tarvittaessa motivoida liikkeen lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen. Muutosta tuetaan ajankohtaisella tiedolla, työyhteisön olemassa olevia toimintatapoja tarkastelemalla ja yhteisiin rutiineja muuttaviin päätöksiin kannustamalla. Aktiivisempi arki -työpaja on rakennettu niin, että esimerkiksi esimies voi vetää sen itsenäisesti. Halutessaan hän voi tehdä yhteistyötä työpaikan sisäisen tai ulkopuolisen kehittäjän, hr-asiantuntijan tai Valon asiantuntijan kanssa.

 

Työmatkaliikkuminen

Työmatkaliikunta on erinomaista arkiliikuntaa, joka edistää hyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista. Omin lihasvoimin liikkuminen työmatkoilla edistää työntekijöiden hyvinvointia, tuo kustannussäästöjä ja on ympäristöystävällistä. Työyhteisöt voivat vaikuttaa merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin tukemalla fyysisesti aktiivista ja turvallista työmatkaliikkumista.

Aktiivisen työmatkaliikkumisen edistämiseksi työpaikoilla on hyvä kartoittaa työntekijöiden kulkutapa työ- ja työasiamatkoilla sekä arvioida työ- ja työasiamatkojen vaikutus terveyteen ja sairauspoissaoloihin. Työpaikan liikkumissuunnitelmaa voidaan hyödyntää kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä työmatkan kulkumuotona.

Liikkumisen ohjauksella (Mobility Management) tarkoitetaan ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttamista tiedollisen ohjauksen ja erilaisten kannustavien toimenpiteiden avulla. Tavoitteena on vähentää liikkumisen tarvetta ja yksin omalla autolla ajamista ja edistää kestävää liikkumista, kuten kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa. Liikkumisen ohjauksen yleisimpiä keinoja ovat kestävien liikkumismahdollisuuksien markkinointi, tiedottaminen ja liikkumiskasvatus. Keinoihin lukeutuvat myös taloudelliset kannustimet sekä informaation ja liikkumisen palvelujen kehittäminen siten, että kestävien kulkutapojen käyttö helpottuu.

 

Henkilöstöliikunnan suunnittelu ja kehittäminen

 

Liikuntakampanjat

Hyödynnä valmiita työyhteisöille suunnattuja liikuntakampanjoita.

 

Liikkujan polku -verkosto/työyhteisöt teemaryhmä

Työyhteisöt ovat merkittävä taho liikkeen lisäämisessä monen eri ikäryhmän kohdalla. Liikkujan polku -verkosto on avoin verkosto, johon ovat tervetulleita kaikki toimijat. Verkoston koordinoista vastaa Valo ry. Tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin siten, että mahdollisimman moni löytää itselleen sopivia tapoja liikkua. 

Lisätietoa Työyhteistöt teemaryhmästä.

Ilmoittaudu mukaan verkostoon.

 

Valtakunnalliset teemapäivät ja -viikot

Hyödynnä vakiintuneita teemapäiviä ja -viikkoja työyhteisön liikunta-/hyvinvointitoimenpiteiden tukena.

 

Aktivointi ja liikkumisen seuranta

 

Tietoa terveysliikunnasta

 

Terveyden edistäminen

 

Työhyvinvointi