Uutisia

Eniten vaaliohjelmamainintoja saivat lasten liikunnan lisääminen, kansalaisjärjestöjen toiminnan merkitys sekä liikunnan ja terveyden välinen yhteys. Vasemmistoliitolla on liikunnasta eniten tekstiä ja oma erillinen tekstikappale, jossa käsitellään aihetta useasta eri näkökulmasta. Muiden puolueiden liikuntakirjaukset ovat tiiviimpiä ja kapeampia. Kristillisdemokraatit korostavat liikunnan terveyttä edistävää merkitystä, SDP toisi liikuntaharrastuksen koulupäivän yhteyteen maksukykyyn katsomatta, keskusta esittää koulupäivään tuntia liikuntaa, kokoomus lisäisi liikuntaa päiväkoteihin ja RKP loisi edellytyksiä tasavertaisille mahdollisuuksille harrastaa urheilua. Kaksi eduskuntapuoluetta – perussuomalaiset ja vihreät – eivät mainitse liikuntaa lainkaan vaaliohjelmassaan.
Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru (sd.) asetti professori Lea Pulkkisen selvitysmieheksi pohtimaan joustavan koulupäivän kehittämistä. Valon edustajat olivat paikalla eduskunnassa selvityksen julkaisupäivänä järjestetyssä seminaarissa.
Huomenna alkava Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 2015 (31.3.-1.4.2015) järjestetään Tiedekeskus Tietomaassa (Nahkatehtaankatu 6) Oulussa ja se on maakunnan hyvinvointiohjelman vuosittainen päätapahtuma. Oulussa järjestettävän kahdeksannen Hyvinvointifoorumin teemana on ”Muutos Nyt! Levitämme yhdessä hyvää.”. Foorumi kokoaa yhteen kansallisia asiantuntijoita ja maakunnallisia hyviä esimerkkejä kuulijoille.
Harrastamalla lapsuudessa monipuolisesti liikuntaa ja urheilua lapsi rakentaa vahvaa pohjaa sekä liikunnallisten perustaitojen että lajitaitojen oppimiselle. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen oppiminen on perusta, jonka varaan myöhemmin urheilijan polulla valinta- ja huippuvaiheessa on mahdollista rakentaa vahvat lajitaidot ja saavuttaa myös menestystä. Oikotietä onneen ei ole.
LIITU-tutkimuksella selvitettiin 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä. Keväällä 2014 kerätyn aineiston tulokset on raportoitu tuoreessa valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjan raportissa, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa.
Move! tarkoittaa peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää, joka kartoittaa oppilaiden fyysistä toimintakykyä, antaa siitä palautetta ja kannustaa oppilaita pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. Sen avulla oppilasta ohjataan huomaamaan hyvinvoinnin taustalla olevia fyysisiä tekijöitä. Move! antaa tietoa oppilaalle itselleen, mutta myös hänen huoltajilleen, kouluterveydenhuollolle sekä opettajalle. Näiden lisäksi opetuksen järjestäjät eli koulut ja kunnat saavat tietoa asukkaidensa hyvinvoinnin tilasta.
RSS ATOM