Uutisia

Kasavuoren koulun pääsiäisviikko alkoi normaalista poikkeavalla tavalla, kun koulun oppilaat sekä opettajat pääsivät tutustumaan vaihtoehtoiseen liikuntatuntiin Taisto Workoutin myötä.
Yhteistyö urheiluseurojen kanssa nähdään kouluissa entistä enemmän toimintaa kehittävänä rikkautena. Hyvän yhdessä tekemisen kulttuurin syntyminen saattaa viedä aikaa, mutta parhaimmillaan yhteistyö vankistaa koulun tekemistä ja luo positiivista imagoa ulospäin.
6.luokkien seikkailu Aasiaan toteutetaan netissä oppilaiden ja opettajien mobiililaitteiden avulla. Oppilaat voivat niin sovittaessa hyödyntää mobiilia myös päivittäisen liikkumismääränsä seuraamisessa. Mutta mitä ihan tavallista liikunnan ja oppimisen yhdistävää asiaa Riihikosken koulun opettaja huomasi tehneensä aiemmin liian vähän?
Valo, valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry ja Visma Solutions Oy:n ohjelmisto Netvisor tekevät yhteistyötä suomalaisen urheilun ja urheiluseurojen talousjohtamisen ja -hallinnon kehittämiseksi. Konkreettisena esimerkkinä toimii yhteistyössä tuotteistettu seurapaketti.
Liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja arvioinut ja valmistellut nk. pyöreän pöydän työryhmä luovutti mietintönsä 20.3.2015 urheiluasioista vastaavalle ministerille Carl Haglundille. Työryhmän toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa koulupäivän liikunnallistamista ja iltapäivätoiminnan tehostamista, eettisten kysymysten hallinnoinnin järjestämistä, kaikille avointa liikuntakulttuuria sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tukemista. Liikunnan aseman vahvistaminen yhteiskuntapolitiikassa edellyttää poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistamista.
Liikuntaan ja urheiluun liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on näiden vaalien alla ollut varsin runsasta. Liikkumattomuus, harrastamisen kustannukset ja liikunnan suhde kansantalouteen ovat olleet moneen otteeseen otsikoissa.
RSS ATOM