Uutisia

Liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja arvioinut ja valmistellut nk. pyöreän pöydän työryhmä luovutti mietintönsä 20.3.2015 urheiluasioista vastaavalle ministerille Carl Haglundille. Työryhmän toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa koulupäivän liikunnallistamista ja iltapäivätoiminnan tehostamista, eettisten kysymysten hallinnoinnin järjestämistä, kaikille avointa liikuntakulttuuria sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tukemista. Liikunnan aseman vahvistaminen yhteiskuntapolitiikassa edellyttää poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistamista.
Liikuntaan ja urheiluun liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on näiden vaalien alla ollut varsin runsasta. Liikkumattomuus, harrastamisen kustannukset ja liikunnan suhde kansantalouteen ovat olleet moneen otteeseen otsikoissa.
Eniten vaaliohjelmamainintoja saivat lasten liikunnan lisääminen, kansalaisjärjestöjen toiminnan merkitys sekä liikunnan ja terveyden välinen yhteys. Vasemmistoliitolla on liikunnasta eniten tekstiä ja oma erillinen tekstikappale, jossa käsitellään aihetta useasta eri näkökulmasta. Muiden puolueiden liikuntakirjaukset ovat tiiviimpiä ja kapeampia. Kristillisdemokraatit korostavat liikunnan terveyttä edistävää merkitystä, SDP toisi liikuntaharrastuksen koulupäivän yhteyteen maksukykyyn katsomatta, keskusta esittää koulupäivään tuntia liikuntaa, kokoomus lisäisi liikuntaa päiväkoteihin ja RKP loisi edellytyksiä tasavertaisille mahdollisuuksille harrastaa urheilua. Kaksi eduskuntapuoluetta – perussuomalaiset ja vihreät – eivät mainitse liikuntaa lainkaan vaaliohjelmassaan.
Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru (sd.) asetti professori Lea Pulkkisen selvitysmieheksi pohtimaan joustavan koulupäivän kehittämistä. Valon edustajat olivat paikalla eduskunnassa selvityksen julkaisupäivänä järjestetyssä seminaarissa.
Huomenna alkava Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 2015 (31.3.-1.4.2015) järjestetään Tiedekeskus Tietomaassa (Nahkatehtaankatu 6) Oulussa ja se on maakunnan hyvinvointiohjelman vuosittainen päätapahtuma. Oulussa järjestettävän kahdeksannen Hyvinvointifoorumin teemana on ”Muutos Nyt! Levitämme yhdessä hyvää.”. Foorumi kokoaa yhteen kansallisia asiantuntijoita ja maakunnallisia hyviä esimerkkejä kuulijoille.
Harrastamalla lapsuudessa monipuolisesti liikuntaa ja urheilua lapsi rakentaa vahvaa pohjaa sekä liikunnallisten perustaitojen että lajitaitojen oppimiselle. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen oppiminen on perusta, jonka varaan myöhemmin urheilijan polulla valinta- ja huippuvaiheessa on mahdollista rakentaa vahvat lajitaidot ja saavuttaa myös menestystä. Oikotietä onneen ei ole.
RSS ATOM