Uutisia

Valmistelut ovat jo kovassa vauhdissa kymmenillä paikkakunnilla.
Uusi valtakunnallinen Matka hyvään kuntoon -kampanja kannustaa kaikkia työyhteisöjä ja työikäisiä liikkumaan, arkiaktiivisuuteen ja terveellisiin ruokailutottumuksiin ja siten ylläpitämään omaa työkykyään.
Ennen kokouksen alkua kansanedustaja Mari-Leena Talvitie piti puheenvuoron liikunnasta ja urheilusta.
Ideakampanjan avulla etsitään uusia kolmannen sektorin toimintoja, kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia, joiden avulla parannetaan lasten ja nuorten, ikääntyvien sekä maahanmuuttajien hyvinvointia.
PoPLin kevätkokous järjestetään maanantaina 25.4.2016.
Koulutuksessa luodaan katsaus soveltavan liikunnan toteuttamismahdollisuuksiin urheiluseuroissa sekä esitellään erilaisia tukipalveluja soveltavan liikunnan järjestämiseksi.
RSS ATOM