Uutisia

EU:n maaseutuohjelman ja rakennerahastojen yhteenlaskettu varattu julkinen tuki suomalaisille liikuntaa laaja-alaisesti kehittäville hankkeille vuosina 2011–2013 oli 61,7 miljoonaa euroa ja tukea sai 905 hanketta. Yksityisen rahoituksen osuuden arvioidaan olevan n. 57 miljoonaa euroa, jolloin EU-ohjelmien kokonaisvaikuttavuus liikunnan osalta vuosina 2011–2013 oli yli 119 miljoonaa euroa. EU-ohjelmat täydentävät osaltaan liikunnan valtiolta ja kunnilta vuosittain saamaa rahoitusta, sillä tämän tason rahoituksella on ollut liikunnan edistämiselle huomattavan suuri merkitys.
Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma järjestää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ensimmäisen valtakunnallisen yläkouluseminaarin kaikille yläkoulutoiminnan parissa työskenteleville.
Yläkoululaisten Taisto-kampanja tarjoaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tallentaa treenitulokset paperisen treenikortin lisäksi mobiilissa. Taisto-sovelluksen versio 1.0 on saatavilla maksutta kaikkiin älypuhelimiin (iOS, Android ja Windows).
Pohjois-Pohjanmaan urheiluseurat (8 kpl) saivat valtionavustuksesta hieman päälle 16 % osuuden seurojen työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.
Liikunta-asioista vastaava ministeri Carl Haglund myönsi 46 seuralle valtionavustusta työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Hankkeilla työllistetään 47 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa 16–29-vuotiasta nuorta. Työllistämisjaksot vaihtelevat 4-9 kuukauteen. Pääsääntöisesti työllistettävillä on liikunta-alan koulutus. Osa työllistämishankkeista sisältää seurojen yhteistyötä palkkauksessa kunnan, toisten seurojen tai yhdistysten kanssa.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 29.1. 2015 liikuntalain sisällön sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Lakiesityksen toinen käsittely oli 3.2. jolloin esitys hyväksyttiin.
RSS ATOM