Uutisia

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman tukeman kehittämishankkeen kautta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saatiin uudenlaista näkökulmaa henkilöstön terveyden edistämiseen ja työssä jaksamiseen.
Yli 2500 yhdistyksen ja yhteisön jäsenpohjan omaavat liikunnan aluejärjestöt toimivat aktiivisesti paikallisen liikuntatoiminnan edistämiseksi.
Vesote-hanke tarjoaa lähi- ja verkkokoulutusta elintapaohjuksen tueksi yksilö- ja ryhmäohjaukseen ammattilaisille ja 3. sektorin toimijoille.
Eikka-bussi vierailee jälleen Muisti- ja Liikuntakiertueella syksyn aikana.
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea yhdeksälle terveysliikuntahankkeelle
NOVA-hankkeessa käynnistetty yhteistyö nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämiseksi on saamassa jatkoa. Kesäkuussa startanneessa, PoPLin ja ODL Liikuntaklinikan yhteisessä NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hankkeessa tiivistetään urheiluseurojen, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa, kehitetään toimijoiden osaamista kokemusliikunnan toimintamallin soveltamisessa ohjaustyöhön sekä aktivoidaan nuoria liikunnan pariin liikuntaetsivätoiminnan ja liikuntakummien avulla.
RSS ATOM