Uutisia

KKI-hanketuki sivut avautuvat maaliskuussa. Lue ajankohtaiset asiat sähköisestä tiedotteesta.
Lasten Liikkeen tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallista harrastustoimintaa mahdollisimman monelle alakouluikäisille lapselle koulupäivän yhteydessä. Kerhoavustusta voi hakea urheiluseurat sekä muut paikalliset yhdistykset ja 3. sektorin toimijat.
Kuinka lisätä lapsille ja nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa eri toimijoiden yhteistyönä? Miten luoda osallisuutta ja onnistumisen kokemuksia tuottavia harrasteliikuntamahdollisuuksia? Näitä kysymyksiä pohditaan Virpiniemen Liikuntaopistolla järjestettävässä seminaarissa helmikuun lopulla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on julistanut haettavaksi valtionavustukset Liikkuva koulu -toiminnan kehittämiseksi. Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdentuvaan toimintaan.
NOVA-hankkeessa toteutetun selvityksen perusteella Pohjois-Pohjanmaan kunta- ja järjestötoimijoilla on laajalti kiinnostusta järjestää nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Toimijoilla on myös kiinnostusta yhteistyöhön ja samankaltaisia yhteistyötarpeita, joten matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämiselle eri toimijoiden yhteistyönä on hyvät lähtökohdat.
Verohallinnon päätökset verovapaiden kustannusten korvauksista vuodelle 2018
RSS ATOM