Uutisia

NOVA-hankkeessa toteutettiin alkuvuodesta matalan kynnyksen liikuntapalvelujen yhteiskehittämistä kahden pilottiryhmän kanssa Oulussa ja Raahessa. Tavoitteena oli pilotoida nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, jossa sovelletaan kokemusliikuntaa sekä testataan ja kehitetään liikunnan järjestämisen toimintamalleja yhteiskehittämisen keinoin. Kokemukset pilotoinnista on nyt koottu raportiksi.
Tuloksia Matka Hyvään Kuntoon kiertueelta
Haluatko vahvistaa elintapaohjaus osaamistasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi?
KKI-hanketuki sivut avautuvat maaliskuussa. Lue ajankohtaiset asiat sähköisestä tiedotteesta.
NOVA-hankkeessa toteutetun selvityksen perusteella Pohjois-Pohjanmaan kunta- ja järjestötoimijoilla on laajalti kiinnostusta järjestää nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Toimijoilla on myös kiinnostusta yhteistyöhön ja samankaltaisia yhteistyötarpeita, joten matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämiselle eri toimijoiden yhteistyönä on hyvät lähtökohdat.
Verohallinnon päätökset verovapaiden kustannusten korvauksista vuodelle 2018
RSS ATOM