Uutisia

Kouluttaudu ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisen ammattilaiseksi Virpiniemessä.
Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille kohdennettu matalan kynnyksen liikuntatoiminta ja sen kehittäminen kiinnostavat nuoria ja kunta- sekä 3. sektorin toimijoita. Liikuntatoiminnan kehittämiseksi tarvitaan jatkossa muun muassa toimijoiden tiiviimpää verkottumista, lisäresursseja ja toimijoiden koulutusta kokemusliikunnan soveltamiseksi ohjaustyössä.
NOVA-hankkeessa toteutettiin alkuvuodesta matalan kynnyksen liikuntapalvelujen yhteiskehittämistä kahden pilottiryhmän kanssa Oulussa ja Raahessa. Tavoitteena oli pilotoida nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, jossa sovelletaan kokemusliikuntaa sekä testataan ja kehitetään liikunnan järjestämisen toimintamalleja yhteiskehittämisen keinoin. Kokemukset pilotoinnista on nyt koottu raportiksi.
Tuloksia Matka Hyvään Kuntoon kiertueelta
Haluatko vahvistaa elintapaohjaus osaamistasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi?
KKI-hanketuki sivut avautuvat maaliskuussa. Lue ajankohtaiset asiat sähköisestä tiedotteesta.
RSS ATOM