Voimankäytön lisäkoulutus

Koulutuksen kohderyhmänä ovat järjestyksenvalvojat, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti vastaan tulevia väkivalta- ja uhkatilanteita. Koulutus ei anna koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle lisätoimivaltuuksia, mutta lisää henkilön tietämystä, ymmärrystä ja taitoja voimankäyttöasioista sekä antaa suoritusvarmuutta tekemiseen. 

Tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitos voi edellyttää tiettyihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin järjestyksenvalvojilta voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista. Koulutukseen osallistuminen edellyttää järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen, fyysisen voimankäytön perusteet- koulutuksen sekä kaasusumutinkoulutuksen aiempaa suorittamista. 

Koulutus on fyysisesti vaativampi kuin edellä mainitut koulutukset. Koulutuksen laajuus on 16 oppituntia a’ 45min, joka koostuu 4 oppitunnin laajuisesta teoriaopetuksesta sekä 12 oppitunnin laajuisesta voimankäytön käytännön harjoittelusta. 

Teoriaopetus sisältää järjestyksenvalvojan toimivaltuuksiin, oikeuttamisperusteisiin sekä voimankäyttöön liittyvistä lainsäädäntöä koskevista opetusaiheista. Voimankäytön käytännönharjoittelu sisältää erilaisia fyysisen voimankäytön kuljetus-, hallinta- ja maahanvientitekniikoita sekä voimankäyttövälineiden käyttöä. Koulutus ei ole korvattavissa, eikä hyväksi luettavissa muilla aikaisemmilla koulutuksilla