Voimankäytön lisäkoulutus

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita.

Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta paikallinen poliisi voi erikseen edellyttää vastaavaa koulutusta erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen.


Koulutus sopii myös niille, jotka haluavat täydentää ammattitaitoaan lisäämällä varmuutta työtehtäviensä hoitamiseen.


Voimankäytön lisäkoulutuksen kesto on 16 tuntia (oppitunti = 45 min) sisältäen teoriaosan sekä käytännön harjoitteet. Kurssille osallistuminen edellyttää voimassaolevaa järjestyksenvalvojan hyväksyntää.


Koulutussisältö:

  • voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö
  • lievimpien voimakeinojen käyttäminen
  • puhuttamis- ja puolustautumisasennot sekä liikkuminen
  • irrottautumistekniikat
  • kuljetus- ja hallintaotteet sekä maahan viennit
  • turvallisuustarkastus
  • käsirautojen käyttäminen
  • patukan käyttäminen