Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus

Kaasusumuttimen kantaminen järjestyksenvalvontatehtävissä voimankäyttövälineenä, edellyttää sisäministeriön vahvistamat vaatimukset täyttävän kaasusumutinkoulutuksen (5h) hyväksyttyä suorittamista sekä erikseen poliisilta haettavaa kaasusumuttiminen hallussapitolupaa. 

Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus sisältää teoriaopetusta sekä kaasusumuttimen käytännönharjoittelua. Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle hyvät perustiedot ja käytännön valmiudet kaasusumuttimen turvalliseen ja vastuulliseen käsittelyyn. 

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on aikaisemmin suoritettu fyysisen voimankäytön perusteet- koulutus (6h) tai sitä vastaava koulutus. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen ja näyttökokeen, joiden hyväksytty läpäisy on edellytyksenä koulutuksen hyväksyttyyn suorituksee