Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus

Kaasusumuttimen kantaminen järjestyksenvalvojan tehtävissä edellyttää sisäasiainministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävän erityisen voimankäyttökoulutuksen suorittamista sekä poliisin myöntämää kaasusumutinlupaa.  Hyväksytysti suoritettu koulutus on edellytys poliisin myöntämälle kaasusumutinluvalle.

Kaasusumutinkoulutuksen aloittamisen edellytyksenä on, että järjestyksenvalvojaksi hyväksyntä on voimassa. Hyväksynnän voimassaolo varauduttava todistamaan kurssin alkaessa (JV-kortti).

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö on oikeutettu hakemaan kaasusumutinlupaa asuinpaikkansa poliisilaitokselta sekä kaasusumutinkoulutuksen lisämerkintää järjestyksenvalvojakorttiin.

Koulutus on sisäasiainministeriön asetuksessa vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta (781/2002) säädetyn mukainen. Koulutus koostuu voimankäyttökoulutuksen yleisestä osasta (4 oppituntia) ja kaasusumuttimen erityisestä osasta (5 oppituntia).