Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus


Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistaminen edellyttää kertauskoulutusta (8h). Tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset. Kertauskoulutuksen käytännönharjoituksessa paneudutaan henkilön ja tämän mukana olevien tavaroiden tarkastukseen. Lisäksi kertauskoulutuksessa käydään läpi tosielämän pohjalta rakennettu Case-tapaus.

1.3.2007 jälkeen suoritettu 32h tai 40h järjestyksenvalvojan peruskoulutus ei vanhene, vaan kertauskoulutus on käytävissä vapaasti valittuna ajankohtana. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on voimassa sen suorittamispäivästä lukien 6kk, jona aikana järjestyksenvalvojaksi hyväksymisprosessi on oltava poliisilaitoksella vireillä. 6kk aikamääreen ylittyessä, on suoritettava uudestaan järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8h.

Aikaisemmin kuin 1.3.2007 suoritetut 24h järjestyksenvalvojakurssit ovat vanhentuneet 1.3.2007, mikäli järjestyksenvalvojahyväksyntää ei ole pidetty katkeamattomasti voimassa. Mikäli järjestyksenvalvojahyväksyntä on ollut koko ajan voimassa, on uutta hyväksyntää haettava järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8h suorittamalla, mutta 32h ja 40h peruskoulutuksista poiketen järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä on haettava jo ennen voimassa olevan hyväksynnän päättymistä.

Järjestyksenvalvojana toimiminen on mahdollista ainoastaan järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaikana.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry järjestää järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksia avoimina sekä tilauskursseina yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.

Tiedustelut: Juha Laukka etunimi.sukunimi(at)popli.fi