Liikuntavinkit

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on tuottanut runsaasti ideamateriaalia varhaiskasvattajien käyttöön. Osa materiaaleista on myös tilattavissa maksullisina painoversioina. https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/materiaalit

Innostun liikkumaan -hankkeen materiaalit antavat ideoita motoristen perustaitojen harjoittamiseen sekä motoriikan haasteiden tunnistamiseen ja tukemiseen. http://www.innostunliikkumaan.fi/

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -sivusto antaa vinkkejä ja välineitä siihen, miten varhaisia oppimisvalmiuksia sekä esi- ja alkuopetuksen äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan opettaa ja oppia liikkumalla. https://lukujaliikkuen.fi/

Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe -toiminta tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta elintapoihin. Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi vanhempainilloissa. https://neuvokasperhe.fi/

Suunnittelen liikuntaa -palvelu sisältää satoja pelejä, leikkejä ja harjoitteita sekä helppokäyttöisen suunnittelutyökalun. www.suunnittelenliikuntaa.fi