Toiminnallinen oppiminen

Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita. Koulutuksen kesto on 3 tuntia.

Käsiteltävät teemat:

  • Perusteluja ja johdatus toiminnalliseen oppimiseen
  • Toiminnallisuuden painotukset varhaiskasvatuksen asiakirjoissa
  • Erilaiset oppimistyylit
  • Toiminnallisuus käytännössä
  • Ulkopedagogiikka

Lisätietoja:

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Elina Leinonen
p. 040 720 7960

etunimi.sukunimi@popli.fi