Kurkistus vuorovaikutukseen UUSI!

Liikunnan keinoin voidaan tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, kuten oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja, tunne-elämän taitoja sekä motorisia taitoja. Onnistumisen kokemukset ja tyytyväisyys omaan suoritukseen kohottavat itsetuntoa ja kannustavat osallistumaan ja kokeilemaan. Kurkistus vuorovaikutukseen -koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka tukevat lapsen aloitteellisuutta, itseilmaisua ja ryhmässä toimimista. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tunteiden ja aisti-informaation säätelyä kehollisin harjoittein.  

Osallistujapalautteita:

"Mielenkiintoinen koulutus, laittoi ajattelemaan asioita monesta eri näkökulmasta. Paljon ideoita, joita voi kokeilla sekä pienten että isojen kanssa. Herätteli ajattelemaan lasta kokonaisvaltaisesti - kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvä kouluttaja, paljon sai itse tehdä ja kokeilla."

"Mielenkiintoista tehdä asioita toisin - ottaa lapsi mukaan suunnitteluun. Suuri kiitos!"

"Kiitos tosi hyvästä ja virkistävästä illasta. Sai hyviä virikkeitä työhön!"

Koulutus sopii varhaiskasvattajille, opettajille ja lasten liikunnan ohjaajille. Koulutuksen kesto on 3 tuntia.

Järjestämme koulutusta tilauksesta, kysy tarjousta!

Tiedustelut:

Elina Leinonen

p. 040 720 7960

etunimi.sukunimi@popli.fi