Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

Jokaisella lapsella on oikeus liikkua, kaikki vain eivät liiku samalla tavalla. Jokaisessa ryhmässä on erilaisia lapsia ja nuoria. Lapsilähtöinen ja laadukas lasten ja nuorten liikunta lähtee yksilöllisestä huomioimisesta ja kohtaamisesta. Meillä aikuisilla on ratkaiseva rooli siinä, minkälaisen kokemuksen lapsi liikkumisesta saa. Tule hakemaan apua arkeesi. Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutus madaltaa kynnystä järjestää liikuntaa erilaisille osallistujille sopivaksi.

Koulutuksessa:

  • tarjotaan eväitä heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen
  • tutustutaan yhteisen toiminnan erilaisiin keinoihin
  • ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä kaikille avoimia leikkejä, harjoitteita ja pelejä
  • lähestytään eriyttämistä käytännön liikunnanohjauksen kannalta
  • haastetaan osallistujia pohtimaan omien arvojen ja asenteiden vaikutusta

Koulutus on 14 tunnin kokonaisuus, jota toteutetaan tilauksesta.

Lisätietoja:
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Elina Leinonen
040 720 7960
etunimi.sukunimi@popli.fi