Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

Koulutus on suunnattu kasvattajille ja liikuntaa ohjaaville toimijoille, jotka työssään kohtaavat erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Koulutuksen tarkoituksena on madaltaa kynnystä järjestää liikuntaa erilaisille osallistujille sopivaksi ja antaa eväitä lapsilähtöisen, erilaiset yksilöt huomioivan liikunnan järjestämiseksi. Jokaisella lapsella on oikeus liikkua, kaikki vain eivät liiku samalla tavalla. Meillä aikuisilla on ratkaiseva rooli, millaisia kokemuksia ja onnistumisia lapsi liikkumisestaan saa.

Koulutuksessa

  • tarjotaan eväitä heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen
  • tutustutaan yhteisen toiminnan erilaisiin keinoihin
  • ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä kaikille avoimia leikkejä, harjoitteita ja pelejä
  • lähestytään eriyttämistä käytännön liikunnan ohjauksen kannalta
  • haastetaan osallistujaa pohtimaan omien arvojen ja asenteiden vaikutusta

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutus on 14 tunnin kokonaisuus. Koulutusta järjestetään tilauksesta. 

Lisätietoja:

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Elina Leinonen
040 7207960
etunimi.sukunimi@popli.fi