Välkkäri -yläkoulut

Välituntiohjaajakoulutus
Välkkäri pitää liikkumisesta ja saa kaveritkin mukaan. Hän on kasi- tai ysiluokkalainen, joka toimii välituntiliikunnan käynnistäjänä ja ohjaajana omassa koulussaan.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti
  • liikuntatuokion mallileikit ja -pelit
  • välituntileikkien ohjaaminen
  • välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

Koulutuksen toteutustapa: Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja juttuja, joita voi ohjata välitunnilla. Siellä harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

Koulutuksen kesto: Koulutus voidaan toteuttaa kahdessa osassa (2x90 minuuttia) tai kokonaisuudessaan 3 tunnin mittaisena.

Hinta: 290 €/koulutus (sisältää 10 kpl materiaaleja oppilaille) + kouluttajan matkakulut. Lisämateriaalit oppilaille 6 €/kpl.