Välkkäri -alakoulut

Välituntiohjaajakoulutus

Tykkäätkö liikkumisesta? Oletko Sinä se, joka pyytää aina kaikki mukaan pelaamaan? Jos olet viides- tai kuudesluokkalainenkin, niin Sinusta voi tulla teidän kouluun Välkkäri. Välkkäri keksii välitunneille liikunnallista tekemistä. Ota kaverisikin mukaan ja ryhtykää yhdessä Välkkäreiksi!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat

  • välituntiliikunnan erityispiirteet
  • liikuntatuokion mallileikit ja -pelit
  • välituntileikkien ohjaaminen
  • välkkäritoiminnan kehittäminen koulussa

Koulutuksen toteutustapa: Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja juttuja, joita voi ohjata välitunnilla. Siellä harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

Koulutuksen kesto: Koulutus voidaan toteuttaa kahdessa osassa (2x90 minuuttia) tai yhtenä kolmen tunnin kokonaisuutena. 

Hinta: 290 €/koulutus (sisältää 10 kpl oppilaan materiaaleja) + kouluttajan matkakulut. Lisämateriaalit oppilaille 6 €/kpl