Kuntovalmentaja tukee työyhteisöä

21.5.2014

Työyhteisöissä on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn sekä fyysiseen kuntoon. PoPLi on ottanut asiantuntijan roolia työyhteisöjen liikunnan tukemisessa kuntovalmentajien avulla. He tekevät yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa heidän työntekijöidensä liikunnallisen elämäntavan tukemisessa.

Liikunnalla on tärkeä rooli fyysisen kunnon sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjänä ja sitä heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisijänä. Säännöllisen liikkumisen hyödyt voidaan nähdä työyhteisöissä esimerkiksi vähentyneinä sairauspoissaoloina, työkyvyn ja työvireyden paranemisena. Työntekijän hyvä fyysinen toimintakyky voi olla myös konkreettinen työväline eri aloilla.

- Yhteistyötä tehdään organisaatioissa ja työntekijöitä tuetaan, mutta hyvä työ- ja toimintakyky on kuitenkin aina yksilön oman aktiivisuuden varassa sitä kun ei voi varastoida eikä säästää myöhempää käyttöä varten. Kuntovalmentajilla on olemassa monenlaisia keinoja työyhteisön liikunta-aktiivisuuden tukemiseen, kertoo kuntovalmentaja Tanja Ylisirniö.

Keinot vaihtelevat työyhteisön koosta ja työtekijöiden tarpeista riippuen. Erilaisia käytettyjä keinoja ovat muun muassa erilaiset kunto- ja työkykytestit seurannalla, hyvinvointiluennot, henkilökohtainen hyvinvointineuvonta sekä erilaiset liikuntakurssit ja lajikokeilut. Näiden kaikkien tarkoituksena on herättää kiinnostus oman kunnon ylläpitämiseen, elintapojen muuttamiseen saadun palautteen avulla sekä houkutella lisäämään liikuntaa.

- Yhteistyöhön osapuolilta tarvitaan vain mielikuvitusta ja halua tehdä asioita toisin kuin ennen. Yhteistyöllä saamme työntekijät liikunnan pariin, Ylisirniö uskoo.

 

Lisätietoja:

Aikuisliikuntapäällikkö Ilkka Kurttila
p. 050 308 7711
etunimi.sukunimi@popli.fi

Kuntovalmentaja Tanja Ylisirniö
etunimi.sukunimi@popli.fi

Kuntovalmentaja Tanja Ylisirniöllä on monia keinoja työtekijöiden liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.