Aikuisliikuntapäälliköstä bussikuskiksi

21.5.2013

Kesäkuussa 4.6. Oulun torilla käynnistämme ylpeänä uuden liikkuvan toimintayksikön palvelemaan kumppaneitamme seuraavan neljän vuoden ajan. Ulkoasu – sisustus ja tietenkin auton nimi tullaan julkistamaan päivän aikana.

Onnistunut idea vaatii aina kumppanuutta, innostusta mutta myös peräänantamattomuutta ja uskoa siihen, että vastoinkäymisistä huolimatta löytyy aina ratkaisu jonka avulla tavoitteeseen päästään.

Edellisessä verkkolehdessä korostin kuntakumppanuuden merkitystä liikkuvan toimintayksikön alulle saamisessa, edelleenkin tuon saman asian esille – ilman nyt mukaan lähteneitä kahdeksaa kuntaa ja uutta Oulua olisi toimintayksikkömme vielä paperia. Toinen vahvasti kumppanina asiaa on edistänyt opetusministeriön tukema Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelma.

Toimintayksikköä kartoitettiin pitkään. Alkutilanne – pieni rahoitus, suuri riski ja se, että vastaavaa projektia ei Suomen maalla ole tietääkseni viety läpi – oli haastava. Myös mielikuvan luominen kumppaneille ilman kokemuksia ja käytäntöjä sai jotkut hieman hymyilemään kun kerroin ideasta suu vaahdossa.

Kokemuksena kartoitusprosessi opetti sen, että vastaavanlaisien toimintayksikköjen sekä palveluiden käyttö on huomattavasti yleisempää Keski-Euroopassa kuin meillä. Jotain markkinatilanteesta kertoo se, että tätä konseptia tarjoavat yritykset menestyvät hyvin. Tiiviisti asutuilla Keski-Euroopan alueella konseptille löytyy asiakaskuntaa, mutta myös meillä on perusteltua ja myös taloudellista tuoda palveluita lähelle ihmistä ja näin ollen lähelle onnistumista. 

Etelä-Suomessa toimivan ”roadshow” yrityksen henkilökunta ei valmista ”lypsävää lehmää” suostunut useasta yrityksestä huolimatta meille myymään. Sen sijaan hätyyteltiin auto-agentteja ja ammattikäyttöön autoja valmistavia yrityksiä ympäri eurooppaa. Ratkaisu löytyi kotona vapaapäivänä koneen ääressä istuskellessani – ei sattumalta vaan useiden kymmenien tuntien etsinnän jälkeen.

Nyt auto on viimeistelyä vaille valmis – yhteistyössä usean eri ammattilaisen kanssa tehtynä. Itse purettuna ja asiantuntijoiden avustuksella tuunattuna. Lähitaisteluparini Kari Heljasvaaran kanssa on hyllyjen repimisen ohella ehditty ajatella sinisiä ajatuksia – ei hassumpaa vaihtelua työarkeen. Karilla on ollut myös aktiivinen verkosto joka suurimmiltaan osin siis on auton rakentanut.

Kun vielä itse syksyllä rekkakortin ajettuani istun kuskin paikalle ja lähden kiertämään Pohjois-Pohjanmaata näen tulevassa yhteistyössä ja kumppanuuksissa paljon potentiaalia ja kehitettävää. Vuoden 2016 jälkeen toimintayksikkömme I-vaiheen loppuessa olemme oppineet teiltä paljon.

Oulun Torilla tavataan 4.6. - tule mukaan!

Ilkka Kurttila
Aikuisliikuntapäällikkö
Puh: 050 - 308 7711
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
Facebook

Havainnekuva
Havainnekuva liikunta-auton sisätiloista