Maakunta liikkeelle -hanke lähenee päätöstään

21.5.2013

Reilut kaksi ja puoli vuotta sitten Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ensimmäinen ESR-hanke näki päivänvalon. Sitä ennen oli tehty kova taustatyö ja laadittu laadukas hankehakemus. Kokonaisbudjetiltaan 421.000 euroa oleva hanke oli syntynyt.

Mistä oikein oli kyse

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kannustaa työikäistä aikuisväestöä liikunnan pariin. Määrälliset kohtaamistavoitteet olivat hurjat 40.000. Lisäksi hanke kouluttaa ja kehittää myös seuratoimijoiden osaamista. Laajassa hankesuunitelmassa oli mainintoja erilaisista pilotoinneista. Yksi näistä oli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen liikunnan kautta.

Miten toimittiin

Keskeisenä työvälineenä oli kolme InBody -kehonkoostumuslaitetta, jotka kiersivät sopimuskuntien luona kaksi kertaa vuodessa 1-2 viikon jaksoissa. Ihmisten testaamisen yhteyteen kuntatasolla kunnat saivat organisoida vapaasti muuta toimintaa testauksen ympärille. Näitä testejä on hankkeen aikana tehty huikeat 30.000kpl!

Toteutimme lukusia kuntatapaamisia eri viranhaltijoiden kanssa sekä aloitimme useassa kunnassa mm.urheiluseurojen ja kuntien välisiä foorumeja. Nuorten pilottihanke toteutettiin Oulun etsivän nuorisotyön kanssa. Toteutimme kymmeniä webropol nettipohjaisia kyselyjä eri kohderyhmille. Tarjosimme kuntosalistartti ja ravitsemuksen startti koulutuksia sekä tarjosimme kuntalaisille ravitsemuksen luentoja. Urheiluseurojen seurakehityspalvelu pyöri koko hankkeen ajan.

Onnistuimmeko?

Kokonaisuutena tulemme saamaan kokoon tuon lähes 40.000 kohtaamista. Kun hankkeen osatoteuttajan, OAMK:n fysioterapia-linjan, kanssa valmistuu mm. seitsemän opinnäytetyötä ja olemme saneet kunnista monia hyviä malleja toteuttaa toimintaa, niin tiedän meidän saavuttaneen tavoitteet. Kyseessä oli todellakin toiminnallinen ruohonjuuritason hanke. Hanketyöntekijät Juha Haajanen ja Kari Heljasvaara hoitivat omat tonttinsa hyvin. Ammattikorkean opettaja Marika Tuiskunen puhalsi hyvän hengen opiskelijoihin omalla ammattitaidollaan. PoPLi selvisi tästä historian ensimmäisestä EU-hankkeesta hyvin arvosanoin.

28.5 pidettävässä loppuseminaarissa voimme olla ylpeitä saavutuksestamme.

Maakunta Liikkeelle -projektipäällikkö
Juha Laukka
0400 354 809
juha.laukka(ät)popli.fi

www.maakuntaliikkeelle.fi

Fysioterapia-opiskelija Suvi on ollut hyvänä apuna PoPLi:n perheliikuntatapahtumissa InBody-pisteellä
Oulun ammattikorkeakoulun fysioterapia-opiskelija Tuula esittelemässä opinnäytetyötään testeissä kävijöille