Seurafoorumi käynnistyi ja jatkuu Kuusamossa

6.6.2012

Kuusamossa keskitytään yhdessä kaupungin liikuntatoimen, PoPLin ja urheiluseurojen kanssa seurafoorumikulttuurin luomiseen. Toiminnalle Kuusamossa ei ole ollut aiemmin vakiintunutta toimintamallia.

Ensimmäinen seurafoorumi järjestettiin 12.12.11 liikuntakeskuksessa. 22 osallistujaa 17 eri lajista. Paikalla olivat kaupungin liikuntatoimesta Pauli Miettinen ja Jukka Makkonen ja PoPLista kehittämispäällikkö Juha Haajanen.

Foorumissa luotiin yhteinen linjaus yhteistyölle ja seurojen toimintaedellytysten sekä toiminnan laadun kehittämiseksi seurojen tarpeiden pohjalta. Tavoitteeksi asetettiin jatkaa seurafoorumikäytäntöä tulevinakin vuosina. Kartoitimme seurojen tarpeet, kävimme läpi ajankohtaisia asioita ja käsittelimme salivuorojen jakoperusteita, jotka vietiin keväällä Kasvatus-ja sivistyslautakunnan vahvistettavaksi.

Käynnistysvaiheen keskeiset aiheet:

1. Seurojen oman toiminnan kehittäminen

  • toiminnan laadun kohottaminen seuran toimihenkilöiden (sihteerit, puheenjohtajat,valmentajat, ohjaajat, huoltajat joukkueenjohtajat) koulutuksella.
  • lasten  kasvatuksellisten näkökohtien huomioiminen toiminnassa

2. Seuran suunnittelu- ja johtamistoiminnan kehittäminen

  • kaupungin terveysliikuntastrategian mukaisen terveysliikuntatoiminnan liittäminen seuratoimintaan.
  • nuorten osallistumisen lisääminen seuran toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

3. Seurojen välinen yhteistyö

  • yhteiset koulutukset eri seuratoimijoille
  • kilpailujen ja terveysliikuntatapahtumien järjestäminen vuosittain

4. Seuran ja kaupungin välisen yhteistyön kehittäminen

  • koulun ja seurojen yhteistyön lisääminen vähän liikkuvien lasten ja nuorten tavoittamisessa ja aktivoinnissa
  • salivuorojen jakoperusteiden laatiminen
  • toiminta-avustusten hakukoulutus

Sovimme yhteistyössä seurajohdon koulutukset, joita Juha Haajanen kävi pitämässä Kuusamossa talvella 2012. Lisäksi Toteutimme Ari Palonimen vetämän monipuolisuusvalmennuskoulutuksen seurojen ohjaajille huhtikuussa. Osallistujia oli 21 eri lajeista. Seurafoorumitilaisuudet jatkuvat syksyllä. On PoPLiikkua-viikolla syyskuun alussa järjestämme seuraavan koulutuksen Juha Haajasen vetämänä.

Pauli Miettinen, Kuusamon liikuntapalvelut