Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen

6.6.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö myönsi paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen miljoonan euron lisätuen. Oulun Luistinseura Ry (OLS) oli yksi näistä tukien saajista. Mutta miten tuki vaikuttaa OLS:n toimintaan?

Lisätuella halutaan kehittää vähävaraisten urheiluharrastusmahdollisuuksia sekä luoda uusia ja pysyviä yhteistyömalleja urheiluseurojen, lajien ja urheiluakatemioiden välille.

Oulun Luistinseura Ry liikuttaa viikottain yli 2500 perhettä ja määrä kasvaa koko ajan maltillisesti harrastuspaikkojen niin salliessa. Toimintaan olisi tulossa hyvin paljon ihmisiä eri yhteiskuntaluokista, mutta mahdollisuuksia harrastamiseen ei lajimaksujen puitteissa kaikilla ole. OLS:n saama tuki antaa mahdollisuuden kehittää pysyvän yhteistyömallin eri sidosryhmien välille, ketkä ovat tekemisissä vähävaraisten lasten ja nuorten kanssa. Urheiluseuran on vaikea itse määrittää, ketkä ovat vähävaraisia ja poissa harrastemahdollisuuksien parista. Tämän vuoksi seuramme on  päättänyt tehdä yhteistyötä eri järjestöjen sekä kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää myös yhteiskuntatoimintamalleja toiminnallisella tasolla.

OLS:n saama mahdollisuus pilotoida näin tärkeää hanketta on suoranainen lahja seuralle. Se tuo mahdollisuuden laajentaa toimintaa ja mahdollistaa tuen myös niille lahjakkaille urheilijoille, joilla ei ole mahdollisuutta viedä lajiaan huipulle vaikka kyvyt ja lahjat tähän olisi. Urheilijalle suoranainen tuki rahallisesti ei ole tämän hankkeen idea, vaan  toimintaa tulisi kehittää siihen suuntaan että haetaan jokaiselle urheilijalle se taloudellinen välimuoto mikä mahdollistaa urheilijauran jatkumisen vaikka taloudellinen puoli ei pysyisi  kestävällä tasolla.

OLS perustaa hankkeeseen toimikunnan johon osallistuvat seuran johto, jäsen vanhempainneuvostosta, jäsen sosiaalivirastosta, jäsen (muu) lasten ja nuorten tukiyhdistys sekä pyydämme jäsentä myös seurakunnasta.

OLS antaa hankkeen aikana useita raportteja toimintojen eteenpäinviemisestä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:lle.


Oulussa 4.6.2012

OLS/ Salibandyn toiminnanjohtaja Jari Turunen

Kehittämistuen maakunnallinen julkistamistilaisuus pidettiin keskiviikkona 23.5. PoPLi:n liikuntatalossa.