Maakunta Liikkeelle -hankkeen kysely Pohjois-Pohjanmaan HYTE-työryhmille

6.6.2012

Kyselyn tavoitteena oli saada perustietoa ryhmien toiminnasta sekä antaa ryhmien kokouksiin pohjaa toiminnan kehittämiseen ja keskustelun avaamiseen liikunnan näkökulmasta. Kyselyyn vastasi 72 alueiden työryhmien edustajaa. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmistä käytetään yleisesti nimitystä HYTE-työryhmä.

Tässä tiiviistetysti keskeisiä kohtia kyselyn sadosta. Liitteessä lisää koottuja vastuksia. Ryhmien kokoonpanoa hyvänä tai riittävänä piti 87% vastaajista. Ryhmillä koettiin yleisesti olevan hyvin päätäntävaltaa johtuen ryhmän kokoonpanosta. Yleisesti ryhmissä oli edustettuina omien hallintokuntien johtavissa asemissa olevat virkamiehet. 

Ryhmän toimintaa tärkeänä piti 94% vastaajista ja hyvinvointiin liittyviä toimia oli saatu toteutettua 60 vastaajien mielestä paljon tai jonkin verran. 

Liikuntatoimen edustaja oli edustettuna lähes kaikissa kunnissa. Merijärvi, Muhos, Oulainen, Raahe, Siikajoki, Vihanti ja Kalajoki eivät olleet nimenneet ryhmään liikuntatoimen edustajaa erikseen.

29 vastaajaa oli sitä mieltä että kunnassa ei ole toimivaa liikuntaneuvontajärjestelmää ja 13 vastaajaa ei tiennyt oliko sellaista kunnassa.

Esteinä urheiluseurojen mahdollisuuksille tarjota kunnassa hyvinvointipalvelua koettiin lähinnä se, ettei seuroissa ole palkattua henkilökuntaa (33%), 17% vastaajista kertoi ettei kunnassa ole varattu ostopalveluihin rahaa. Toisaalta 23% vastaajista ei nähnyt esteitä seurojen roolin kasvattamiseen.

Yhteenvetona kyselystä voisi vetää seuraavat johtopäätökset:

  • Toiminta koetaan tärkeäksi ja poikkihallinnollinen ryhmän kokoonpano on eduksi
  • Ryhmän toiminta koetaan mielekkääksi koska ryhmissä mukana päättävässä asemassa olevia henkilöitä
  • Liikuntatoimen edustus tulisi saada nimettynä mukaan kaikkiin kuntiin
  • Urheiluseurojen mahdollisuuksiin tarjota hyvinvointipaleluja suhtaudutaan varovaisen positiivisesti
  • Yhteinen alueen työryhmien toimintaa tukeva koordinointi voisi olla perusteltua

Lisätietoja:

Juha Laukka projektipäällikkö
Maakunta Liikkeelle ESR-Hanke
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
Sammonkatu 6
90570 Oulu

puh. 0400 354809

juha.laukka@popli.fi

www.maakuntaliikkeelle.fi