Tavoitteena seurayhteistyöllä parempiin tuloksiin - Oulun Seuraneuvottelukunta

9.9.2014

Urheiluseurojen ja -lajien omien tavoitteiden saavuttamiseksi Oulussa on muodostettu Seuraneuvottelukunta. Toiminta on käynnistynyt jo 1990-luvun alusta.

Vuoteen 2012 saakka toimintamalli oli ”kaupungin liikuntatoimivetoinen”. Vuonna 2013 toimintaa yhteistyössä kaupungin kanssa muutettiin siten, että se on urheiluseuravetoinen, jota ”moottoroi” PoPLi. Samalla parannettiin myös Urheiluakatemian ja Seuraneuvottelukunnan vuorovaikutusta.

Seuraneuvottelukunnan tavoitteita ovat:

•      toimia urheiluseurojen ja –lajien apuna tavoitteidensa toteuttamisessa
•      liikuntapaikkarakentamiseen ja peruskorjaukseen vaikuttaminen ja käyttäjä -asiantuntijana toimiminen
•      harjoitus- ja kilpailuvuorojen jakamiseen, kriteereihin ja hinnoitteluun vaikuttaminen
•      seura-avustuksiin vaikuttaminen
•      kaupungin ja seurojen välisen yhteistyön kehittäminen, lisääminen ja toteuttaminen
•      seurojen välisen yhteistyön edistäminen ja toteuttaminen
•      liikunnan taloudellisiin resursseihin vaikuttaminen

Seuraneuvottelukuntaan kuuluu 16 jäsentä eri urheilulajeja edustavista seuroista.

Puheenjohtajana on Jukka Rissanen Oulun Golfkerhosta.

Jäsenet:
Jyrki Forsberg Northern Lights
Esko Hassinen PoPLi
Matti Johansson Oulun Kärpät 46
Minna Juusola, Oulun Naisvoimistelijat
Marko Keskitalo Oulun Pyrintö
Jukka Latva-Rasku OSUA
Päivi Mikkonen Kiimingin Urheilijat
Samuli Niskanen Oulun Luistinseura
Mika Nurmela, AC Oulu
Ari Pikkuaho Oulun Uinti
Kimmo Rundström Oulun Invalidien Yhdistys
Kari Salminen  Oulun Yliopiston Urheiluseura
Matti Tieksola Oulun Judokerho
Pertti Törmi Oulun Kilpa-Veljet
Jukka Ukkola Haukiputaan Heitto
Juha Haajanen PoPLi, ”moottorointi” ja sihteeri

Jotta oululaisten n. 250 urheiluseuran tavoitteita, odotuksia ja tarpeita saataisiin mahdollisimman kattavasti selville, kutsutaan eri lajiryhmiin kuuluvia seuroja kokouksiin tai selvitetään em. asioita suoraan seuroilta.

Lajiryhmät ovat:
Jääurheilu
Kamppailu- ja voimailulajit
Muut lajit (esim. moottoriurheilu, ratsastus, veneily,…)
Palloilulajit
Sisäliikuntalajit
Sisäpalloilulajit
Vesiurheilu
Yksilölajit

Liikuntatoimi on tapaamisissa läsnä tarvittaessa.

Vuoden 2014 painopistealueiksi seurojen palautteen mukaan valittiin:
•    Urheiluakatemiatoiminta – yhteistyön lisääminen ja parantaminen
•    Liikuntatilat ja –investoinnit - rakentamiseen ja korjauksiin vaikuttaminen
•    Tilavarausjärjestelmä - tarveselvitys ja optimaalinen liikuntapaikkojen käyttö
•    Liikunnan merkitys Oulussa- foorumin toteuttaminen. Erityisenä tavoitteena kohdata kaupungin päättäjät.

Seuraneuvottelukunta on tavannut kaupungin ylimmän virkamiesjohdon ja tilaisuuden tuloksena todettiin, että eri urheiluasioissa tarvitaan vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta saataisiin mahdollisimman hyviä ratkaisuja aikaiseksi.

Tällä hetkellä on menossa liikuntapaikkoihin- ja -tiloihin liittyvä työ yhdessä kaupungin kanssa. Tavoitteena on saada käyttäjien tarpeita ja näkemyksiä riittävästi esille päätösten tekemisen, suunnittelun, rakentamisen ja korjaamiseksi tueksi.

Kehittämispäällikkö
Juha Haajanen 
050 543 6366
etunimi.sukunimi@popli.fi

Seuraneuvottelukunta järjestää 1.10. klo 18.00 Kastellin uuden koulukeskuksen auditoriossa foorumin, jossa on aiheena alle 18-vuotiaiden harjoitustilojen käytön muuttaminen maksulliseksi. Kaikille avoimeen tilaisuuteen osallistuu seurojen edustajien lisäksi kaupungin päättäjiä.