On PoP Liikkua -tapahtumat liikuttavat lapsia ja osallistavat nuoria

9.9.2014

Keskiviikkona 3.9. Lumijoelta startannut On PoP Liikkua -tapahtumakiertue päättää syksyllä 2012 aloitetun, koko Pohjois-Pohjanmaan kattavan On PoP Liikkua -liikuntatapahtumien sarjan.

Vuonna 2012 kiertue käsitti Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven sekä Siikalatvan kunnat ja vuonna 2013 uuden Oulun alueen. Keväällä 2014 sain olla itse ensimmäistä kertaa järjestämässä On Pop Liikkua -tapahtumia. Tuolloin liikutimme Hailuodon, Kempeleen, Merijärven ja Raahen koululaisia.

On Pop Liikkua -tapahtumissa alakoululaiset pääsevät kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja yläkoululaisten opastamana. PoPLi kouluttaa tapahtumissa ohjaajina toimivat yläkouluikäiset nuoret Valo ry:n Järkkää tapahtuma! -koulutuksella. Koulutus antaa nuorille perustiedot tapahtuman suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioimisesta sekä sisältää konkreettisen On Pop Liikkua -tapahtuman sisältösuunnittelun. Lisäksi koulutuksessa nuorille annetaan perustiedot eri-ikäisten lasten liikunnan ohjaamisessa huomioitavista seikoista (esimerkiksi ohjeiden antoon ja liikuntasisältöihin liittyen).

Tapahtuma koostuu yhdeksästä liikunnallisesta toimintapisteestä. Tapahtumaan osallistuvat alakoululaiset jaetaan etukäteen ryhmiin, joissa he liikkuvat tapahtumapäivän ajan. Ryhmien mukana kulkee koko ajan myös kunkin luokan opettaja tai ohjaaja. Luokkakohtaiset aikataulut toimitetaan etukäteen koulujen rehtoreille ja liikunnasta vastaaville opettajille, jotka välittävät aikataulut edelleen tapahtumaan osallistuville opettajille ja koulunkäynninohjaajille.

Syksyn 2014 tapahtumien liikuntamuodot on valittu kevään tapahtumista saadun palautteen, omien havaintojeni sekä aiempien vuosien tapahtumien pohjalta. Tänä syksynä olen lisäksi halunnut tietoisesti painottaa yhteistyötaitojen harjoittamista liikunnallisten tehtävien avulla. Tämän vuoksi kaksi toimintapistettä vaativat onnistuakseen selkeästi ryhmätyöskentelyä ja yhteistyötä, toki kaikilla toimintapisteillä edellytetään jossain määrin lasten keskinäistä yhteistyötä.

Tapahtuman osallistujamäärästä riippuen lapset kiertävät liikuntapisteillä 16-72 oppilaan ryhmissä. Oppilaat on pyritty jakamaan ryhmiin siten, että nuorempien (0-2 luokkalaisten) ryhmäkoot ovat huomattavasti pienempiä kuin vanhempien lasten. Pienemmillä esimerkiksi ohjeiden ymmärtämiseen ja siirtymisiin on varattava reilusti enemmän aikaa, verrattuna isompiin oppilaisiin. Liikuntamuodot ovat kuitenkin kaikilla samat, ikä- ja kehitystasosta riippumatta. Harjoitteita ja esimerkiksi pelien sääntöjä muokkaamalla ja lajisisältöjen monipuolisuudella pyrimme vastaamaan eri-ikäisten lasten tarpeisiin. Tavoitteena On Pop Liikkua -tapahtumissa on ennen kaikkea se, että jokainen lapsi voisi nauttia liikkumisesta ja yhdessä toimimisesta kokien liikunnanriemua ja saaden onnistumisen elämyksiä.

Yläkoululaisten panos merkittävä päivän onnistumisessa

Ohjaajina toimivat nuoret saavat Järkkää tapahtuma! -koulutuksessa perusvalmiudet tapahtuman järjestämiseen sekä ennen kaikkea arvokasta käytännön kokemusta lasten liikunnanohjaamisesta ja tapahtuman järjestämisestä. Viime kevään ja tämän syksyn jo järjestettyjen tapahtumien osalta voin omakohtaisesti todeta, että ohjaajina toimineet nuoret ovat olleet pääsääntöisesti erittäin motivoituneita ja asiansa osaavia. Nuorten osallistaminen on lasten myönteisten liikunnallisten kokemuksien lisäksi keskeisin kiertueen tavoite. Nuoret toimivat pareittain tai kolmen hengen ohjaajaryhmissä, vastaten oman liikuntapisteensä suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Tapahtumissa pyritään antamaan nuorille mahdollisimman paljon vastuuta ja päätösvaltaa, koska  pätevyyden kokemuksien saaminen on erityisen tärkeää murrosiän myllerryksessä kamppaileville minäkäsityksen ja itsetunnon vahvistamiseksi.

Syyskuun aikana liikutamme ja osallistamme On Pop Liikkua -kiertueen merkeissä Lumijoen, Pyhännän, Utajärven, Siikajoen, Haapaveden, Pyhäjoen, Oulaisten, Muhoksen, Tyrnävän ja Limingan lapsia ja nuoria. Kaiken kaikkiaan järjestämme 15 tapahtumaa yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa. Kuluvana vuonna 2014 PoPLi  järjestää  kiertueen täysin omavaraisesti, ilman ulkopuolista rahoitusta. Kunnille ja kouluille tapahtumat sekä nuorten koulutukset ovat siis ilmaisia. Vuonna 2012 kiertuetta rahoitettiin Maakunta Liikkeelle -hankkeen kautta ja vuonna 2013 Uusi Oulu 2013 -juhlavuoden tukemana. Kouluilta ja kunnilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä ja vastaavia, koko kunnan alakoululaisia liikuttavia ja yläkoululaisia osallistavia tapahtumia toivotaan myös jatkossa. Aika näyttää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tällä nykyisellä mallilla, jossa PoPLi kustantaa kiertueen omilla varoillaan, kiertueen toteuttaminen on taloudellisesti mahdotonta.

Aiempien On Pop Liikkua -tapahtumakokemuksieni kautta voin rehellisesti sanoa, että nämä ovat yksi työni suola. Lasten aito ilo ja punaiset posket sekä nuorten meikkikerroksen tai parranhaivenien alta pilkistelevät onnistumisen ja pätevyyden kokemukset ovat sitä parasta antia. Niiden voimalla jaksan nousta aamulla ennen kukonlaulua ja matkata yhdessä työkaverin tai -kavereiden kanssa liikuntavälineitä pursuavalla rekalla kohti seuraavia liikuttavia kokemuksia.

Lasten ja nuorten liikunnan päällikkö
Vive Ronkainen

Haipakka täydessä vauhdissa Lumijoen koululla.
Vive huolehtii ryhmien vaihdoista ja poppikoneen toiminnasta.
Lumijoen koulun sisätoimintapiste.