Eskon puumerkki

4.9.2013

Eräs viisas henkilö on jo aikoja sitten todennut: ”Kaikkien urheilusaavutusten taustalla on toimiva urheiluseura. Jos seura ei toimi, ei menestyjiäkään synny.” Toteamukseen on helppo yhtyä ja huomata, että se on edelleen ajankohtainen.

Kuulin viitteitä valtakunnallisen liikuntajärjestön tulevan vuoden suunnitelmista. Valo ry:n tulevan vuoden yksi keskeisin tavoite on urheiluseurojen toiminnan kehittäminen. Väittäisin, että tämä sama aihe on myös keskeisin asia lähes kaikilla lajiliitoilla – kuin myös liikunnan aluejärjestöillä, joihin PoPLikin kuuluu. Sama teema on myös monen urheilu- ja liikuntaopiston toimintalistalla. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi seuratukea alkukesästä yli 300 urheiluseuralle lähes neljä miljoonaa euroa. Kun näin suurella voimalla ja joukolla urheiluseurojen toimintaa kehitetään, täytyy niiden toimia hyvin. Vai onko näin? Onko vaarana täysi sekamelska, jossa kaikki eri tahot ovat urheiluseuratoimijoiden kimpussa, eikä seuratoimijaparka tiedä enää ketä kuuntelisi?

Tähän toimintaan tulee saada järjen käyttö mukaan, mikä on kohtuullisen helppoa: eri toimijat ryhtyvät tekemään yhteistyötä! Jokaiselle riittää varmasti tekemistä. Tehdään asiat asiakkaan, eli urheiluseuran tarpeisiin pohjautuen, ei eri toimijoiden toiveiden mukaisesti. Uskon ja toivon, että tämä on myös kaikkien toimijoiden tavoite.

Urheiluseura muodostuu henkilöistä, joilla on oma roolinsa. Toiminnan keskiössä on urheilija ja hänen menestymisensä yksilönä tai joukkueena omassa lajissaan. Tätä tavoitetta tukee kaikki muu toiminta urheiluseurassa. Yksi keskeisin henkilö urheiluseurassa on seuran puheenjohtaja. Toimin takavuosina seitsemän vuoden ajan erään yli 3 000-jäsenisen urheiluseuran puheenjohtajana. Vaikka tekijöitä eri tehtäviin riitti runsaasti, tunsin välillä olevani aika yksin – yksin puheenjohtajana. Kaipasin ajatustenvaihtoa ja ehkä myös sparrausta vastaavassa roolissa olevilta henkilöiltä. En saanut, mutta en kyllä itsekään ollut asiassa aktiivinen.

Me PoPLissa emme ole jääneet odottamaan valtakunnallisia ratkaisuja asiassa. Aloitamme tänä syksynä toiminnan yhdessä lajiliittojen ja Valo ry:n kanssa. Olemme pohtineet urheiluseurojen toiminnan kehittämistä yhdessä eri toimijoiden kanssa, ja näemme asiassa monta yhteisen tekemisen etuutta. Pilottina toiminta alkaa PoPLin, Suomen Urheiluliiton ja Valo ry:n toimesta. Mukaan kutsumme tänä syksynä Pohjois-Pohjanmaan urheiluseuroja, tarkkailkaa postianne.

PoPLi käynnistää tänä syksynä urheiluseurojen puheenjohtajille tarkoitetun puheenjohtajakerhon. Kutsumme seuran puheenjohtajia kokoon, keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia eri teemoista. Tulkaa rohkeasti mukaan – se kannattaa.

Syysterveisin
Esko Hassinen, aluejohtaja

Oulun Kisko oli yksi vuoden 2013 seuratuen saajista. Kuvassa Niko Suihkosen keskihyökkäys Janne Korpelan passista. Kuva Oulun Kisko.