Liikunta teemaksi kunnallisvaaleissa

6.6.2012

Valtion liikuntaneuvosto haastaa puolueita ja kunnallisvaaliehdokkaita nostamaan liikunnan esille syksyn kuntavaalikampanjoissaan.

Suurin osa suomalaisista liikkuu riittämättömästi. Liikkumattomuus on noussut maailmanlaajuisesti tupakointiin ja ylipainoisuuteen rinnastuvaksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja mittavaksi kustannuseräksi. Pelkästään diabeteksen osalta liikkumattomuuden hinta on Suomessa noin 700 miljoonaa euroa.

Liikunta on kunnallinen peruspalvelu ja jokaisen perusoikeus. Terveyden lisäksi liikunta tuottaa iloa, yhteisöllisyyttä ja lisää kuntalaisten viihtyvyyttä. Liikunta tulee huomioida kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa liikunnan sisällyttämistä sosiaali- ja terveys-, nuoriso-, opetus-, liikenne- ja ympäristötoimen, kaavoituksen sekä teknisen toimen ratkaisuihin.

Liikuntaneuvosto antoi Oulussa pitämässään kokouksessa kannanoton.

Tutustu liikuntaneuvoston materiaaleihin osoitteessa www.liikuntaneuvosto.fi ja facebookissa (valtion liikuntaneuvosto).

Lähde: LUM 11/12, SLU.fi.