Liikkujan Apteekki -toiminta levittäytyy

6.6.2012

Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla Liikkujan Apteekki -konseptia kehitettiin pilottivaiheesta saatujen kokemusten pohjalta valtakunnalliseksi toiminnaksi, joka käynnistyi syyskuussa koko Suomen alkavan koulutuskiertueen muodossa.

Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutus pidettiin 12.9. Hotelli Kuusamossa, minne oli saapunut runsaasti asiasta kiinnostuneita. Liikkujan Apteekki –konseptin tavoitteena on tuoda terveysliikunta apteekin arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Toiminnalla lisätään tietoa liikunnan merkityksestä elintapasairauksien lääkehoidon tukena ja apteekkihenkilökunnan valmiuksia terveellisten elintapojen puheeksi ottamiseen.

Konseptin myötä on luontevaa laajentaa apteekin tuotevalikoimaa helposti säilytettävillä ja myytävillä liikuntavälineillä ja tuotteilla. Liikkujan Apteekki kokoaa apteekit ja liikuntaa järjestävät tahot yhteen. Apteekki voi olla yksi liikunnan ja hyvinvoinnin palveluketjun lenkki. Sen roolina on tarjota perustietoa liikunnan hyödyistä ja ohjata asiakas eteenpäin sopivan liikuntamuodon löytämiseksi. Apteekista voi saada esimerkiksi lähetteen kunnan liikuntaneuvontaan sekä materiaalia terveysliikunnasta ja painonhallinnasta.
 

Lisätietoa Liikkujan Apteekki toiminnasta http://www.kki.likes.fi/
 

Liikkujan Apteekki -hanke on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke