Eskon puumerkki

28.9.2012

Minkälaisessa liikuntakunnassa sinä asut? Tuetaanko seuratyötä ja kuullaanko käyttäjien tarpeita päätöksenteossa? Onko liikuntapaikoilla riittävästi harjoitusvuoroja, jäädytetäänkö kentät talvella? Innostavatko koulujen pihat liikkeelle välitunnilla ja koulujen jälkeen? Kannustetaanko ikäihmisiä liikkumaan? Nämä ovat kysymyksiä, jotka tulevat näin kuntavaalien lähestyessä mieleen.

Sunnuntaina 28.10.2012 valitaan uudet valtuutetut kuntien päättäjiksi. Vaaliteemoissa tullaan nostamaan esille tärkeitä asioita, jotka liittyvät kunnallisiin palveluihin. Liikunta kunnallisena palveluna on myös tärkeää. Liikunnalla voidaan edistää monia asioita ja ihmisten elämänlaatua. Väittäisin jopa, että liikunnan tulisi olla yksi kunnan peruspalveluja.

Näin vaalien alla on tärkeää muistuttaa ehdokkaita liikunnan merkityksestä kunnalle ja kuntalaisille. Keskimäärin yli 80 prosenttia kuntalaisista pitää kunnan liikuntapalveluja tärkeänä ja yli puolet käyttää niitä. Muistetaan, että liikuntapalvelut ovat kunnan käytetyimpiä palveluja. Liikunta on elinvoimaa, iloa, harrastamista ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Myös kuntatalouden näkökulmasta monet liikuntaa edistävät toimet ovat taloudellisesti kannattavia tai jopa välttämättömiä. Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy liikunnan avulla säästää valtavasti rahaa. WHO:n arvion mukaan liikkumattomuuden kustannukset pelkästään diabeteksen osalta olivat Suomessa noin 700 miljoonaa euroa vuonna 2007. Se on paljon rahaa.

Miettiessänne ehdokasvaihtoehtoja on aina hyvä muistaa: Antaessasi äänen ehdokkaalle, joka suhtautuu myönteisesti urheiluun ja liikunta – niin äänesi ei mene hukkaan!

Oulussa 1.10.2012

Esko Hassinen, aluejohtaja