Liikkuvat koulut liikuttavat

17.12.2012

Tänä vuonna hankkeesta ohjelmaksi kasvanut Liikkuva koulu on syksystä lähtien vaikuttanut 23 koulun toimintaan Pohjois-Pohjanmaalla. Kunnista mukana ovat Oulu, Haukipudas, Kuusamo, Merijärvi ja Siikalatva.

Liikkuva koulu -ohjelma tähtää koulupäivän kokonaisvaltaiseen liikunnallistamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. välituntitoimintaan, kerhotoimintaan, koulumatkoihin ja muiden oppiaineiden toiminnallistamiseen esim. aiheeseen liittyvien taukojumppien avulla. Laajasti ajateltuna kyse ei siis ole liikunnan tai liikuntatuntien – saatikka urheilun – korostamisesta, vaan fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä toiminnallisin menetelmin. Oppituntien tavoitteet tulevat siis edelleen itse oppiaineista ja liikkuminen toimii työvälineenä tavoitteiden saavuttamiseen. Useiden tutkimusten mukaan liikunnallisella aktiivisuudella välitunneilla sekä oppituntien aikana on positiivinen vaikutus itse oppimiseen.

Ohjelmaan valitut kunnat ovat kukin tehneet koulukohtaiset kehittämissuunnitelmat, joita on rahoitettu valtion ja Ely -keskusten rahoituksella. Lähes jokaisessa suunnitelmassa yhtenä merkittävänä askeleena kohti koulupäivän liikunnallistamista mainitaan koulupäivän rakenteen muuttaminen. Tämä tarkoittaa oppituntien sijoittamista siten, että päivään saadaan järjestettyä yksi tai kaksi pidempää välituntia, jolloin toiminnallisuuden toteuttamiseen jää tarpeeksi aikaa. Näillä pitkillä välitunneilla on mahdollisuus osallistua mm. ohjattuun välituntitoimintaan, jota järjestävät PoPLin kouluttamat oppilaat tai vaikka sisävälitunnille koulun salissa. Myös kerhotoimintaa on järjestetty näillä välitunneilla ja mm. kouluissa, joissa on kiinteät koulukuljetusten aikataulut, tämä järjestely saattaa olla ainoa mahdollisuus oppilaalle osallistua kerhotoimintaan. Onpa joissain kouluissa alettu pyörittämään joitain välituntisarjojakin.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan rooli Liikkuvissa kouluissa on mm. koulutusten ja liikuntatapahtumien lisäksi olla mukana mentoroimassa hankkeita. Alueellamme toimii seitsemän mentoria, jotka ovat pääosin opettajia. Heidän tehtävänään on olla tukena, jotta koulut etenisivät kehittämissuunnitelmiensa mukaisesti. Myös suunnitelmien aikatauluttamisissa ja mahdollisissa pulmatilanteissa etsimme yhdessä ratkaisuja. Lisäksi mentorit omassa valtakunnallisessa mentoriverkostossaan pystyvät vaihtamaan ideoita ja toimintamalleja keskenään ja ”parastaa” näitä omille kouluilleen.

Kaikki kunnat ja koulut ovat suunnitelmissaan hyvässä vauhdissa. Ohjelma heidän kohdaltaan jatkuu seuraavat kaksi vuotta, mutta uusiakin kuntia otetaan mukaan. Uusi Ely -keskusten järjestämä hakukierros on vuoden 2013 alussa ja tiedotamme siitä mm. nettisivuillamme.

Lassi-Pekka Risteelä, lasten ja nuorten liikunnan päällikkö