Työyhteisöliikunta ja liikuntaneuvonta keskipisteessä - innostunut ote säilyi kotonakin

17.12.2012

Liikuntajärjestö Valo aukoo esimerkillisesti latua myös työyhteisöliikunnan kehittämisessä. Käynnissä on Työyhteisöliikunnan valtakunnallistamishanke, joka tuo lisäväriä ja osaamista myös maakuntatasolle. Työpaikkaliikunnan uutuutena myös Pohjois-Suomessa on nyt käytössä Aktiivisen Työpaikan sertifikaatti.

Se on merkki työpaikkaliikuntaan ja työhyvinvointiin panostamisesta.
Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti on työkalu yrityksen liikuntaohjelman arviointiin ja kehittämiseen. PoPLi on mukana heti alkumetreistä kehittämässä toimintatapoja henkilöstöliikuntaan.
 
Käytännössä yhteistyö alkaa nykytilan kartoituksella, jossa käydään läpi olennaisia asioita liikunnan roolista osana henkilöstön hyvinvointia. Mitattavia asioita ovat mm. johdon rooli, liikuntaan käytetyt investoinnit sekä liikuntaohjelman vaikuttavuus ja tulokset. Sertifioitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen. Hyödyntämällä sertifikaatin tulokset ja kehitysehdotukset yritys pystyy kehittämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa. Työkalu on tehokkaimmillaan seurantavälineenä liikuntaohjelman laadun tarkkailussa. Ensimmäiset auditoinnit yrityksissä aloitetaan maaliskuussa 2013. Mukaan voi toki ilmoittautua jo aiemmin.

PoPLi on mukana valtakunnallisessa SuomiMies-seikkailee kampanjassa. Tarjoamme työkaluja terveyden edistämiseen ja tavoitteenamme on syventää kunnan eri toimijoiden yhteistyötä liikuntaneuvonnan käynnistämiseksi ja edistämiseksi. Ensimmäisenä aluejärjestönä PoPLi tarjoaa kumppaneiden käyttöön oman SuomiMies-rekan joka kiertää Pohjois-Pohjanmaata vuosina 2013-2016. Rekkakiertue on yksi tapa kohdata ihmisiä ja suunnitella toimenpiteitä tulevaisuuden liikuntaneuvontaa ja innostamista varten. Yhtenä tavoitteena on oppia kumppaneiden kanssa yhteistyöstä perusterveydenhuollon kanssa. Rekkakiertueen jälkeen tapahtuva luonnollinen kontakti Kehon Kuntoindeksi-testin jälkeen antaa pohjaa aidolle kohtaamiselle.

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma starttaa vuoden 2013-2016 kiertueen Oulusta 4.6. ja PoPLi jatkaa siitä omalla rekallaan syksyllä kymmenen kunnan ja uuden Oulun yhteistyönä. Syksyllä järjestettävässä Liikuntaneuvonnan koulutuspäivissä 4.9. käydään läpi valtakunnallisia linjauksia liikuntaneuvonnan nykytilasta.

On hienoa palata takaisin työelämään. Liikuntakentällä on tällä hetkellä innostunut ote. Tuloksellisuus ja aikaansaaminen ovat usein pienestä kiinni. Itse kuulun niihin, jotka saavat tehdä sitä mistä eniten pitävät. Yleensäkin siis vain alan tehdä asioita – koska olen niistä innostunut.

Tässä työssä jokaisella kohtaamisella on merkitystä – voimme parhaimmillaan antaa paljon. Tämä tarkoittaa vastuuta. Tässä porukassa aikaansaaminen tuo mielettömiä onnistumisen tunteita. On hienoa olla osa tätä ryhmää ja tehdä näitä juttuja yhdessä.

Parhaimmillaan liikunta on fiilistä, suuria tunteita ja hienoja yhteisöllisiä kokemuksia.

Tehdään tätä työtä yhdessä -

”Tulevaisuuden haasteita varten me tarvitsemme innostustaloutta: sellaista yhteiskuntaa, jossa on normaalia herätä aamulla ja lähteä intoa täynnä tekemään juuri sellaista työtä, joka kiinnostaa eniten” (Lauri Järvilehto)

Ilkka Kurttila
Aikuisliikuntapäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

Illka Kurttila
Kuva: Studio Juha Sorri
SuomiMies Seikkailee -kiertue Oulussa syksyllä 2011