PoPLi sitoutuu valtakunnallisiin tavoitteisiin

15.12.2011

PoPLi sitoutuu toteuttamaan SLU yhteisön vision 2020 ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa – 2020” mukaista toimintaa.

PoPLi sitoutuu toteuttamaan SLU yhteisön vision 2020 ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa – 2020” mukaista toimintaa. PoPLin toimintasuunnitelmassa näkyy selvänä painopisteenä vision toteuttamisen yhteiset strategiset valinnat:

1) Vaikutamme vanhempien liikuntatietoisuuteen ja liikuntakäyttäytymiseen
2) koulupäivässä tunti liikuntaa
3) seuratoiminnan laadun kehittäminen
4) ratkaisut urheilijan polulla
5) liikunnan edellytykset ja olosuhteet kunnossa

PoPLi:n seuratoiminnan kehittämisessä keskeisimmät asiat ovat urheilijan polun edistäminen ja Seuratoiminnan laadun parantaminen. Toimenpiteinä toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: Seurakehittämiseen, kuntayhteistyöhön ja koulutustoimintaan. 

Seurakehittämisessä keskitytään lajiliittojen kanssa tehtävään kehitystyöhön ja suoraan seurakohtaiseen kehitystyöhön.  Lisäksi vuoden aikana tullaan tapaamaan seurajohtajia ja seurojen päätoimisia eri foorumien merkeissä. Sinettiseuratoiminta kuuluu toimintaan kuin myös eri tukien viesintä ja avustaminen. 

Kuntakohtaiseen toimintaan sisältyy mm. kuntien liikuntavastaavien tapaamiset ja kuntakohtaiset seuratapaamiset (seuraneuvottelukunnat, seurafoorumit) ja kuntien kanssa sovittava seurakehitystyö.   

Koulutustoiminnassa keskitytään seurojen toimihenkilökoulutuksiin ja 1.tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksien järjestämiseen. Mukana on myös valmentajien ja ohjaajien täydennyskoulutukset. 

Lasten ja nuorten liikunnassa painotetaan lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelmaa sen on suunniteltu yhdessä OKM:n Nuoren Suomen ja SLU-alueiden kanssa. Pääpainona on hyväksi havaitut koulupäivän liikunnallistamista edistävät toimet. 

Koulutukisissa painottuu ns. kärkikoulutukset eri kohderyhmille, näitä ovat mm. päivähoidon liikunta, koululaiset liikkeelle, välkkäri ja liikkujaksi koulutus. Lisäksi välituntiliikunta, liikunnan integrointi muihin oppiaineisiin, kerho- ja aip-toiminta, vanhempainillat ja eri liikuntatapahtumat ovat keskeisiä toimintamuotoja.   

Aikuisliikunnassa jatketta Kunnossa kaiken ikää -ohjelman toteuttamista, jonka tavoitteena on innostaa yli 40 –vuotiaita säännöllisen liikunnan pariin. Liikkujan Apteekki –hanke etenee ja laajenee. Hankkeessa lisätään ja päivitetään apteekin henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista sekä paikkakunnan liikuntapalveluista.  Maakunta Liikkeelle –hanke etenee suunnitellulla aikataululla. 

Jäsenpalveluissa korostuu kokonaisvaltaisten taloushallintopalvelujen tarjonta. PoPLi hoitaa lähes 50 jäsenseuransa kirjanpidon ja muita taloushallinnon toimintoja. Lisäksi aiheeseen liittyviä koulutuksia jäsenille toteutetaan useaan kertaan toimintavuoden aikana. 

Vaikuttaminen eri liikunnan osa-alueisiin on PoPLin olennaisinta toimintaa. Tavoitteena on erityisesti liikunnan harrastamisen edellytysten parantaminen paikallistasolla sekä henkilö- ja taloudellisten resurssien lisääminen koulutuksen ja viestinnän keinoin.