Seuratukea myönnettiin 17 seuralle Pohjois-Pohjanmaan alueella lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen

16.6.2015

Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 228 500 euroa seuratukena alueemme kahdeksalletoista liikunta- ja urheiluseuralle, seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen. Se mahdollistaa liikuntaharrastusten tuomisen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. Myönnettyjen avustusten suuruus Pohjois-Pohjanmaalla vaihteli 2 500 eurosta 30 000 euroon.

Yhteensä seuratukea myönnettiin 4,5 miljoonaa, Tukea myönnettiin 408 hankkeelle yli 60 eri lajin toimintaan. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla harrastamismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina, ja harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa. 

Tukea saaneista hankkeista on useampivuotisia jatkohankkeita 213, toiminnallisia uusia kehittämishankkeita 149 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 46. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 981. 

Seurojen kehittämishankkeiden vaikuttavuutta arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myöntämisperusteena painotettiin liikunnan drop outin vähentämistä ja ennaltaehkäisemistä tukevia hankkeita sekä monipuolisen liikuntaharrastamisen edistämistä. Tukea palkkaukseen myönnettiin ensisijaisesti seuroille, jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä työntekijäänsä. 

Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratuesta