Kasva Urheilijaksi Oulussa pilottihankkeen kuulumiset

16.6.2015

Kasva Urheilijaksi valtakunnallinen eri lajien urheilijoille tarkoitettu testi- ja verkkopalvelu on avattu uudelleen päivitettynä (kasvaurheilijaksi.fi). Sivusto on suunnattu pääasiassa nuorille 11–15 –vuotiaille urheilijoille, mutta esim. motoristen taitojen valmiutta mittaava testi on suunnattu 5-15-vuotiaille.

Palvelun kehittäminen on alunalkaen lähtenyt liikkeelle 2008 julkaistusta Hyvä harjoittelu -raportista, jonka mukaan kilpaurheilua harrastavien lastenkaan päivittäinen kokonaisliikuntamäärä ei ollut edes terveyssuositusten mukaan riittävällä tasolla. Palvelun tavoitteena on kannustaa, motivoida ja ohjata nuorta urheilijaa urheilijan polulle ja tarjota mahdollisuus seurata omaa kehittymistään sekä saada innostavaa ja asiantuntevaa palautetta. Palvelu on maksutonta ja vaatii vain kirjautumisen sivustolle. Kasva urheilijaksi -testistö sisältää neljä eri osiota: elämänrytmitestin, motivaatiotestin, ominaisuustestin sekä uusimpana taitovalmiustestin.

Uusi Kasva urheilijaksi taitovalmiustesti lanseerattiin sinettiseurojen aluekierroksella, joka oli Oulussa 25.3. Taitovalmiustestillä mitataan kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä̈ arvioidaan välineenkäsittelytaitoja. Testin eri osiot antavat urheilijalle, valmentajalle ja vanhemmille tietoa testatun valmiuksista edetä̈ vaativampien motoristen taitojen opetteluun ja niissä̈ kehittymiseen. Testi osoittaa myös mahdolliset kehittämistarpeet.

Käykää tutustumassa kasvaurheilijaksi.fi – sivustoon, sekä myös Kasva Urheilijaksi (Hyvä Lasten Urheilu) Facebook sivustoon, sieltä löytyy kuvia ja tietoja tapahtumista tämän aiheen ympäriltä.

Kasva Urheilijaksi Oulussa – pilottihanke on edennyt hyvää vauhtia. Päätoimisten valmentajien ja valmennusvastaavien yhteistapaamisia on pidetty, joissa teemoina ovat olleet jalkapalloilijan polku, telinevoimistelijan harjoittelu, ETTAn liigajoukkueen valmennus sekä valmentajan työssä jaksaminen. Alustajina mm. Mika Nurmela, Pauliina Savola, Olli Kuoksa ja Hanna-Leena Ronkainen. Valmentajille ja ohjaajille tehdyn kyselyn perusteella tarjotaan erilaisia koulutustilaisuuksia ja tapaamisia niin valmentajille kuin seurajohdollekin.

Kuusamossa toiminta on poikinut kolmen eri urheilulajin yhteistyön ja valmennustoiminnan kehittämistä sekä eri lajien valmentajien yhteistä koulutusta kesän jälkeen.