PoPLin verkkolehden arkisto / huhtikuu 2015

PoPLin verkkolehti 3/2015

Seuratukea myönnettiin 17 seuralle Pohjois-Pohjanmaan alueella lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen

Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 228 500 euroa seuratukena alueemme kahdeksalletoista liikunta- ja urheiluseuralle, seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen. Se mahdollistaa liikuntaharrastusten tuomisen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. Myönnettyjen avustusten suuruus Pohjois-Pohjanmaalla vaihteli 2 500 eurosta 30 000 euroon.

Kasva Urheilijaksi Oulussa pilottihankkeen kuulumiset

Kasva Urheilijaksi valtakunnallinen eri lajien urheilijoille tarkoitettu testi- ja verkkopalvelu on avattu uudelleen päivitettynä (kasvaurheilijaksi.fi). Sivusto on suunnattu pääasiassa nuorille 11–15 –vuotiaille urheilijoille, mutta esim. motoristen taitojen valmiutta mittaava testi on suunnattu 5-15-vuotiaille.

#MunLiike-kampanja

#MunLiike – kampanja käynnistyi 13.4. kymmenessä koulussa alueellamme.

PoPLin tulevaisuustarina

Tämä on kuvitteellinen PoPLin tulevaisuustarina, jossa kerrottaan millainen/millaista aikuisliikunnan terveydenedistämistyö on vuonna 2018 - menestyneenä ja arvostettuna. Tarina kertoo mistä kaikki sai alkunsa, mitä sitten tapahtui ja mitkä ovat olleet askelmerkit vuosien saatossa.

Matkalla kohti menestystä ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia - esittelyssä Menestyksen Avaimet -hanke

Tutkimusten mukaan urheiluseurat haluavat tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia, mutta konkreettiset toimet tälle työlle puuttuvat. Vain pieni osa suomalaisista seuroista on omaksunut terveyden edistämisen osana urheiluseuran toimintoja.